Windows 9 ຂໍໃຊ້  Cortana ຜູ້ຊ່ວຍສ່ນຕົວຈາກ  Windows Phone ປະຈຳຕຳແໜ່ງເທິງ taskbar

Posted on July 30, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ອິນເຕີເນ໋ດ |


ເລີ່ມມີຂ່າວຫຼາຍຂື້ນສຳລັບລະບົບປະຕິບັດການ  Windows ຫຼຸ້ນໃໝ່ທີ່ຕອນນີ້ໃຊ້ໂຄດເນມວ່າ  “Threshold” ຫຼື ອີກມຸມໜື່ງເຮົາອາດຈະເອີ້ນງ່າຍໆວ່າ  Windows 9 ກໍ່ຈະສະດວກກວ່າ ເຊິ່ງການປ່ຽນແປງທີ່ຈະເກີດຂື້ນເລີ່ມປາກົດໃຫ້ເຫັນໂຄງສ້າງໃໝ່ທຊັດເຈນຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນ

f113

“Threshold” ເປັນໂຄດເນມ  Windows ຫຼຸ້ນໃໝ່ເຊິ່ງຫວັງວ່າຜູ້ບໍລິຫານຂອງ  Microsoft ຈະໃຊ້ຊື່ຢ່າງເປັນທາງການວ່າ  Windows 9 ເພື່ອໃຫ້ເປັນຊື່ທີ່ຕິດຫູ ເອີ້ນງ່າຍ ໃນສ່ວນຂອງການປ່ຽນແປງອາດຈະຍົກໜ້າ Start Screen ມາໄວ້ເປັນໂຕເລືອກສຳຮອງ ແລະ ນຳໜ້າເດສທອປພີຊີ ຂະນະທີ່ສ່ວນຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ອິນເຕີເຟຊ ຈົນຮອດແອພພລິເຄຊັ່ນຈະມີຄວາມເປັນ  Modern ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ໃຊ້ການອອກແບບລັກສະນະ  Flat Design

ໃນສ່ວນ  taskbar ຈະມີໂຕເລືອກໃໝ່ຄື  Cortana ຜູ້ຊ່ວນ/ຍສ່ວນຕົວຈາກ  Windows Phone ມາປະຈຳການໃນຕຳແໜ່ງນີ້ ເຊິ່ງບໍ່ໜ້າແປກໃຈ ເນື່ອງຈາກວ່າ  Microsoft ກຳລັງວາງແຜນຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຟີເຈີຣ໌ Cortana ນອກເໜືອຈາກ  Windows Phone ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນໆ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນເທິງ  taskbar ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງໃນການໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ເຊິ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່  Microsoft ຈະໃຊ້ອິນເຕີເຟຊຈາກ  Windows Phone ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າ  Live Tiles ມາປັບໃຊ້ຮ່ວມກັນ

Windows 9 ຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບໃນຊື່ວ່າ  Pre-alpha ເຊິ່ງລາຍລະອຽດເລັກນ້ອຍດັ່ງກ່າວ ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໄດ້ທຸກເມື່ອ ຂື້ນຢູ່ກັບທາງ Microsoft ເພື່ອໃຫ້  Windows 9 ມີຄວາມພ້ອມທີ່ສຸດສຳລັບການປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອັພເດດໃນປີ  2015

ຂໍ້ມູນຈາກ: venturebeat, arip

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

One Response to “Windows 9 ຂໍໃຊ້  Cortana ຜູ້ຊ່ວຍສ່ນຕົວຈາກ  Windows Phone ປະຈຳຕຳແໜ່ງເທິງ taskbar”

RSS Feed for ທຸລະກິດໜ້າຮູ້ –  ທັນໂລກໄອທີ Comments RSS Feed

[…] ພາບຫຼ້າສຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນໜ້າ  Desktop ທີ່ມາພ້ອມ  Start Menu ແບບໃໝ່ ມີສ່ວນຕິດຕໍ່ກັບແອພພລິເຄຊັ່ນຈາກ  Metro UI ໄດ້ ຮູບທີ່  2 ເປັນການເອີ້ນ  Metro UI ຂື້ນມາສະແດງເທິງໜ້າ  Desktop ເຊິ່ງທັງສອງຮູບນີ້ຍັງບໍ່ມີການຢືນຢັນວ່າມາຈາກ  Windows 9 (Threshold) ແທ້ ຫຼື ບໍ່ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດຂອງລະບົບປະຕິບັດການໂຕໃໝ່ປະຈຳປີ  2015 (ຈາກຂ່າວເກົ່າ) ບໍ່ໄດ້ມີການແຈ້ງລາຍລະອຽດຫຼາຍເທົ່າໃດ […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: