Yahoo ເຂົ້າຊື້ກິດຈະການທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານການໂຄສະນາ ແລະ ການວິເຄາະ  Mobile ຄື “Flurry”

Posted on August 12, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ສະມາດ ໂຟນ, ອິນເຕີເນ໋ດ, ເສດຖະກິດ |


f126

Yahoo ເຂົ້າຊື້ກິດຈະການ  “Flurry” ບໍລິສັດທີ່ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບການໂຄສະນາ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນອຸປະກອນ  mobile

f127

ໃນວັນທີ່ (21 ກໍລະກົດ  2014) Yahoo ໄດ້ປະກາດເລື້ອງເຂົ້າຊື້ກິດຈະການບໍລິສັດ Flurry ບໍລິສັດທີ່ຊ່ຽວຊານໃນເລື້ອງການໂຄສະນາ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນເລື້ອງ  Mobile

ບໍລິສັດ  Flurry ນີ້ກໍ່ຕັ້ງໃນປີ  2005 ໃຫ້ບໍລິການວິເຄາະດ້ານ mobile ແກ່ນັກພັດທະນາ  (developer) ຫຼາຍກວ່າ  170,000 ຄົນທົ່ວໂລກ ຈາກການເຂົ້!ໄປເບິ່ງໃນ  website ຂອງບໍລິສັດ ເປົ້າໝາຍໜື່ງຂອງ  Flurry ຄືການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂຽນແອພ ແລະ ນັກການຕະຫຼາດ ສາມາດລົງໂຄສະນາໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ເຊິ່ງການໃຫ້ບໍລິການຂອງ  Flurry ນັ້ນໄດ້ຂໍ້ມູນເຊີງເລິກຈາກອຸປະກອນປະມານ  1.4 ພັນລ້ານເຄື່ອງຕໍ່ເດືອນ

ລູກຄ້າປະຈຸບັນຂອງ  Flurry ກໍ່ໄດ້ແກ່  Zynga , Skype , ສຳນັກຂ່າວ  BBC ແລະ  Snapchat ເປັນຕົ້ນ

ການເຂົ້າຊື້ກິດຈະການ  Flurry ຈື່ງເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍສຳລັບ Yahoo ເຊິ່ງສິ່ງນີ້ທີ່ຈະປ່ຽນ  Yahoo ໃຫ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງວຽນ  mobile business ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຄືມາຈາກການມາຂອງອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ  Google ຄື  Marissa Mayer ໃນປີ  2012 ໂດຍລາວປ່ຽນໜ້າການດຳເນີນງານທາງດ້ານ  mobile ຂອງ  Yahoo ໃຫ້ດີຂື້ນ

ການຊື້ກິດຈະການນີ້ເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກ  Yahoo ປະກາດຜົນດຳເນີນງານໄຕມາດທີ່ 2 ຂອງປີ  2014 ເຊິ່ງບໍ່ຄ່ອຍໜ້າພໍໃຈປານໃດ ເພາະຖ້າຫາກທຽບໃສ່ກັບໄຕມາດທີ່  2 ນຳກັນຂອງປີ  2013 ຈະເຫັນວ່າລາຍໄດ້ລຸດລົງເຖິງ  7 % ເລີຍ

ການເຂົ້າມາຮ່ວມກັບ  Yahoo ຂອງ  Flurry ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອນັກພັດທະນາແອພໃຫ້ສາມາດສ້າງແອພອອກມາໄດ້ດີຂື້ນ, ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຖຶກຕ້ອງ ແລະ ເພີ່ມໂອກາດໃນການສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ

ຂໍ້ມູນຈາກ : Cnet, beartai

ຮູບພາບຈາກ : yourstory.com

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: