Google Maps ອັພເດດຟີເຈີຣ໌ໃໝ່ “ຊ່ວຍຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໜ້າສົນໃຈຮອບຕົວຜູ້ໃຊ້” ສຳລັບ iOS ແລະ Android

Posted on August 14, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ສະມາດ ໂຟນ, ອິນເຕີເນ໋ດ |


Google Maps ປ່ອຍຟີເຈີຣ໌ໃໝ່ສຳລັບຜູ້ໃຊ້  iOS ແລະ  Android ຊ່ວຍຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈອ້ອມຕົວທ່ານ 

f128

ເມື່ອຜູ້ໃຊ້  iOS ແລະ  Android ອັພເດດໄປໃຊ້ເວີຣ໌ຊັ່ນໃໝ່ ຈະພົບເຫັນປຸ່ມ  “Explore” ຢູ່ທາງດ້ານຂວາເປັນປຸ່ມທີ່ຊ່ວຍຄົ້ນຫາ ສຳຫຼວດສະຖານທີ່ໜ້າສົນໃຈອ້ອມໂຕຈາກຕຳແໜ່ງທີ່ຜູ້ໃຊ້ຢູ່ ເຊິ່ງ  Google ໄດ້ເພີ່ມລາຍລະອຽດທີ່ຊ່ວຍການຄົ້ນຫາເພື່ອສະແດງຜົນລັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປເຊັ່ນ: ການເລືອກຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ອ້ອມຕົວຈາກການຍ່າງເປັນເວລາເທົ່າໃດ ຫຼື ການຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ຊ່ວງເວລາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຕອນເຊົ້າ, ຕອນກາງເວັນ ແລະ ຕອນຄ່ຳເປັນຕົ້ນ ນອກຈາກນີ້ຟີເຈີຣ໌ໃໝ່ຍັງລວມເຖິງການຄົ້ນຫາຕາຕະລາງການເດີນທາງຂອງລະບົບຂົ້ນສົ່ງ, ຣີວິວຮ້ານອາຫານ

f129

ຟີເຈີຣ໌ໃໝ່ນີ້ເທິງ  Google Maps ຖືກເບີ່ງວ່າມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບຟີເຈີຣ໌ໃໝ່  Foursquare ທີ່ຫາກໍ່ມີການອັພເດດຟີເຈີຣ໌ໄປ

ຂໍ້ມູນຈາກ: Mashable, arip

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: