Browser ທັງ Desktop & Mobile ຂອງ Google ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມແຊງໜ້າ Internet Explorer ແລ້ວໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ

Posted on August 15, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ສະມາດ ໂຟນ, ອິນເຕີເນ໋ດ |


f130

ອິນເຕີເນັດບຣາວເຊີ້ຣ໌ ໃນປະຈຸບັນກໍ່ມີໃຫ້ເລືອກໃຊ້ຫຼາກຫຼາຍໂຕ ໂຕເລືອກດັ້ງເດີມຄື Internet Explorer (IE) ທີ່ເຄີຍເປັນທີ່ນິຍົມມາຕະຫຼອດໄດ້ຖືກບຣາວເຊີ້ຣ໌ຂອງ Google ແຊງໜ້າໄປຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ
f131
ຂໍ້ມູນຈາກລາຍງານຂອງ  Adobe ອ້າງອິງວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນແບງຕະຫຼາດ Desktop ແລະ  Mobile ວ່າປະຈຸບັນ  Chrome ຈາກ  Google ໄດ້ບົດບັງລັດສະໝີຂອງບຣາວເຊີ້ຣຸທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມມາດົນນານຄືກັບ Internet Explorer (IE) ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ

ໃນເດືອນ ເມສາ  2014 Google Chrome ແລະ  Android browser ມີສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດປະມານ 31.8 % (ເພີ່ມຂື້ນຈາກສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດເກົ່າປະມານ 26 % ຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ) ກົງກັນຂ້າມກັບ Internet Explorer ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດປະມານ  30.9 % ( ຫຼຸດລົງຈາກເກົ່າປະມານ37 %)

f132

ແຕ່ຖ້າເບີ່ງບຣາວເຊີຣ໌ສຳລັບ  Desktop ຢ່າງດຽວແລ້ວ Internet Explorer ຍັງຄົງຄອງແຊັມຢູ່ ໂດຍມີສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດປະມານ  43.3 % ສ່ວນ  Google Chrome ນັ້ນມີສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດປະມານ 30.6 %

f133

ແລະ ຖ້າຫາກເບີ່ງສະເພາະ ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງບຣາວເຊີຣ໌ສຳລັບ Mobile ຈະເຫັນວ່າ  Google Chrome ເອງກໍ່ຍັງບໍ່ແມ່ນຕົວເລືອກທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ ແຕ່ກັບເປັນ  Safari mobile ຈາກ  Apple ທີ່ຄອງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດເຖິງ  59.1 % ແລະ ກໍ່ຍັງເປັນຮອງ  browser ຂອງ  Android ອີກ ໂດຍສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງ  Google Chrome ເທິງ mobile ປະມານ 14.3 % ເທົ່ານັ້ນ

ຂໍ້ມູນຈາກ : 9to5google, cmo, beartai

ຮູບພາບຈາກ: codepixelz

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: