Google ຕັ້ງ community site ຫວັງຊ່ວຍພັດທະນາ  Google Translate ໃຫ້ດີຂື້ນ

Posted on August 18, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ອິນເຕີເນ໋ດ |


f142

Google ໄດ້ເປີດໂຕ  Community Site ເພື່ອຊ່ວຍໃນການພັດທະນາ Google Translate

f143ບໍລິສັດໃຫຍ່ວົງການ  search engine ຄື  Google ເປີດກຸ່ມ  community site ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມຄົນຈາກຫຼາຍຊາດ ຫຼາຍພາສາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຊ່ວຍພັດທະນາການບໍລິການແປພາສາອອນໄລຂອງບໍລິສັດຄື  Google Translate

Google ເຫັນວ່າ ການມີຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການແປພາສາຈະຊ່ວຍພັດທະນາ ແລະ ສາມາດປຽບທຽບກັບການແປທີ່ມີຢູ່ໄດ້ນຳ ຫຼື ອາດຈະເປັນການຊ່ວຍສ້າງຄຳແປໃໝ່ໆທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໜ້ານີ້ ເຊິ່ງໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ  Google ກໍ່ໄດ້ຊອກທາງສ້າງການພັດທະນາ  Google Translate ໃຫ້ດີຂື້ນ

f144f145

ການເປີດ  community site ນີ້ ກໍ່ຈະຈຳແນກຕາມພື້ນທີ່ ແລະ ໃຫ້ເລືອກພາສາຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ເພື່ອຊ່ວຍ  Google ໃນການພັດທະນາ

ເຊິ່ງໂຕ  community site ກໍ່ມີຟັງຊັ່ນຄືກັບ  Google Translate ຄື ສາມາດສົ່ງຄຳແປທີ່ແກເໄຂຖືກຕ້ອງແລ້ວກັບໄປໄດ້ ເຊິ່ງຟັງຊັ່ນການແກ້ໄຂຄຳແປນີ້  Google ເປີດໃຫ້ມີການໃຊ້ງານຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ

ທ່ານທີ່ສົນໃຈຈະເຂົ້າໄປ  community site ຂອງ  Google Translate ເຂົ້າໄປໄດ້ທີ່ນີ້ >> http://translate.google.com/community <<

ຂໍ້ມູນຈາກ : TheNextWeb , Google Translate Community, beartai

ຮູບພາບຈາກ: 3.bp.blogspot.com

 

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: