Apple ເພີ່ມຄວາມປອດໄພອີກຂັ້ນ ເລີ່ມສົ່ງ  E-mail ເຕື່ອນທຸກຄງທີ່ມີການລັອກອິນ  iCloud

Posted on September 19, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ສາລະໜ້າຮູ້, ອິນເຕີເນ໋ດ |


ຂ່າວການຖືກລັກຂໍ້ມູນໃນ  iCloud ໜ້າຈະເປັນໂຕຊ່ວຍກະຕຸ້ນມາດຕະການຄວາມປອດໄພຂອງ Apple ຫຼາຍ ໂດຍຫຼ້າສຸດໄດ້ມີການສົ່ງ  E-mail ບອກທຸກຄັ້ງທີ່ມີການລັອກອິນເຂົ້າໃຊ້ງານ  iCloud ຜ່ານ  Web Browser ເພື່ອເປັນການແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ງານອີກທາງໜື່ງ

ເວັບໄຊ MacRumors ໄດ້ລາຍງານວ່າ Apple ເລີ່ມທຳການສົ່ງ  E-mail ແຈ້ງກັບໄປຫາເຈົ້າຂອງ  iCloud ທຸກຄັ້ງທີ່ມີການໃຊ້ງານຜ່ານ Web Browser ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ຈະໄດ້ຮັບ  E-mail ລັກສະນະຕາມໃນຮູບ ໂດຍມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ເປັນການປ້ອງກັນການຖືກໂຈນລະກຳຂໍ້ມູນຫຼາຍເທົ່າໃດ ພຽງແຕ່ວ່າອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງ ໄດ້ຮູ້ທັນທ່າທີຜູ້ບຸກລຸກ ແລະ ລະງັບໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະເສຍຫາຍ ລວມເຖິງຕິດຕາມຮອງຮອຍຜູ້ບຸກລຸກໄດ້

f200

ເຊີ່ງຫຼາຍຄງທີ່ມີການລັກເອົາຂໍ້ມູນໃນອິນເຕີເນັດ ສາເຫດນັ້ນບໍ່ໄດ້ຈາກການບຸກລຸກໂດຍກົງ ແຕ່ເກີດມາຈາກລະຫັດຜ່ານທີ່ສາມາດຄາດເດົາງ່າຍ ຫຼື ການກະທຳທີ່ເອີ້ນວ່າ Social Engineering ເຊິ່ງເປັນເທັກນິກການລັກຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ໃຊ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕເຊັ່ນ ຕົວະສົ່ງ E-mail ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ໂດຍອ້າງວ່າມາຈາກຜູ້ບໍລິການ ເພື່ອໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນລະຫັດຜ່ານສົ່ງຄືນເປັນຕົ້ນ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ຜູ້ໃຊ້ຄວນຮູ້ທັນ ກ່ອນຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຈົນເກີດຄວາມເສຍຫາຍ

ຂໍ້ມູນຈາກ: The Verge, arip

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: