Google ເພີ່ມເວລາການຄືນເງີນຫຼັງໂຫຼດແອພແລ້ວບໍ່ຖືກໃຈ ຈາກ 15 ນາທີ ເປັນ 2 ຊົ່ວໂມງແລ້ວ

Posted on October 2, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ສະມາດ ໂຟນ, ອິນເຕີເນ໋ດ |


ຫຼັງຈາກມີສຽງຮຽກຮ້ອງເຂົ້າມາທາງ  Google ຈື່ງຈັດໃຫ້ເພີ່ມເວລາການຂໍເງີນຄືນ ຈາກເກົ່າ  15 ນາທີ ເປັນ   2 ຊົ່ວໂມງ

f221

ຫຼັງຈາກທີ່ຕອນທຳອິດຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຕັດສິນໃຈ ແຕ່ຫຼ້າສຸດທາງ Google ກໍ່ໄດ້ປະກາດໄປຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃນໜ້າ  support ຂອງ  Play Store ແລະ ຍັງໄດ້ຕົກລົງກັບ ຜູ້ພັດທະນາ  App ແລ້ວເຊັນກັນວ່າໃຫ້ເລື່ອນການທົດລອງ App ເປັນເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງ ຈາກທີ່ແຕ່ກ່ອນໜ້ານີ້ມີພຽງແຕ່ 15 ນາທີເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອວ່າກໍລະນີເຮົາໂຫຼດ App ທີ່ມີລາຄາແພງແຕ່ເຮົາພັດຮູ້ສຶກວ່າມັນບໍ່ຄຸ້ມກັບເງີນທີ່ເສຍໄປ ເຮົາຈື່ງສາມາດຂໍເງີນຄືນໄດ້ ແຕ່ດ້ວຍເວລາທົດລອງພຽງ 15 ນາທີ ຄົງຈະບໍ່ພໍສຳລັບການທົດລອງ  App ທີ່ໂຫຼດມາ ຈື່ງມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເວລາທົດລອງຫຼາຍກວ່ານີ້ ຈົນກາຍມາເປັນ 2 ຊົ່ວໂມງໃນທີ່ສຸດ

ສຳລັບວິທີການຂໍຄືນເງີນ  (Refund) ໃຫ້ໄປເຂົ້າເມນູ My Apps ໃນໜ້າ  Play Store ເລືອກແອັພ ທີ່ຕ້ອງການຂໍຄືນເງີນ ແລະ ກົດ  refund ເປັນອັນວ່າສຳເລັດ ສ່ວນເວລາການຄືນເງິນກໍ່ຂື້ນຢູ່ກັບວ່ານັກພັດທະນາແອັພນັ້ນໆ ເພາະບາງ  App ກໍ່ໃຊ້ເວລາຄືນເງີນເຖິງໜື່ງມື້ເລີຍກໍ່ມີ ຍ້ອນບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເປັນການດີກັບຜູ້ພັດທະນາ App ຫຼື ບໍ່ ເພາະສຳລັບການທົດລອງ App ທີ່ໃຫ້ເວລາຫຼາຍເຖິງ 2 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນທີ່ຈະກົດຂໍເງີນຄືນ ຖືວ່າເປັນເວລາດົນພໍສົມຄວນ ແຕ່ຄິດວ່າມັນດີຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຢ່າງແນ່ນນອນ

ຂໍ້ມູນຈາກ: androidcentral.com, arip

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: