Shellshock : Bug ຫຼ້າສຸດ ສົ່ງຜົນກະທົບແກ່ຄອມພິວເຕີຄ່ອນໂລກ!!!

Posted on October 18, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ອິນເຕີເນ໋ດ |


ຂໍ້ຜິດພາດ  (Bug) ຂອງໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີນັ້ນມີໄດ້ສະເໝີ ແຕ່ບໍ່ຫຼາຍປານໃດ ທີ່ຂໍ້ຜິດພາດດຽວ ຈະສ້າງບັນຫາໃຫ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຄືກັບຜ່ານມານີ້  Heartbleed Bug ແລະ ຫຼ້າສຸດ ຫາກໍ່ມີຄົນພົບເຫັນ  Bug ພາຍໃນການເຮັດວຽກຂອງ Bash ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ກັບລະບົບປະຕິບັດການຫຼາຍໂຕທົ່ວໂລກ

f236

ທີມຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພຂອງ  Red Hat ໄດ້ເປີດເຜີຍ  Bug ອັນຕະລາຍໃນ  Bash shell ເຊິ່ງເປັນຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບປະຕບັດການທີ່ມາຈາກ  Unix ເຊັ່ນ:  Linux , OS X ເປັນຕົ້ນ ໂດຍເອີ້ນ  Bug ນີ້ວ່າ  Bash bug ຫຼື  Shellshock

ຊ່ອງຫວ້າງດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນສາມາດຣັນໂຄດໂຈມຕີເຄື່ອງທີ່ມີ  Bug ນີ້ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເປີດຊ່ອງທາງເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງ ເພື່ອສ້າງອັນຕະລາຍໄດ້ຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງເປັນຕາຢ້ານຄືຊ່ອງຫວ້າງນີ້ເກີດຂື້ນມາດົນນານແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ຍາກທີ່ຈະປິດຊ່ອງຫວ້າງນີໄດ້ໝົດທຸກໆເຄື່ອງ ແລະ ຍັງເຈາະຊ່ອງຫວ້າງນີ້ຜ່ານ  CGI Script ເທິງໜ້າເວັບໄຊຕາມ  Internet ອີກ ເຮັດໃຫ້ເປັນຫ່ວງເຖິງຜົນກະທົບກັບເຄື່ອງທີ່ອອນໄລຢູ່ເທິງ  Internet

ໂດຍຫຼ້າສຸດ ແຕ່ລະບົບການກໍ່ມີການອັພເດດເພື່ອປິດຊ່ອງຫວ້າງນີ້ເຊັ່ນ:  Red Hat ແລະ  Fedora ເຊິ່ງແຕ່ລະບົບປະຕິບັດການທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕ່າງກຳລັງທະຍອຍປ່ອຍ  Patch ເພື່ອປິດຊ່ອງຫວ້າງນີ້ອອກມາເລື່ອຍໆ ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ກໍ່ຕ້ອງຕິດຕາມເບີ່ງການແກ້ໄຂໃນລະບົບປະຕິບັດການຂອງໂຕເອງຕໍ່ໄປ ແລະ ຫຼັງຈາກທີ່ຊ່ອງຫວ້າງນີອອກມາ ຕ້ອງຕິດຕາມກັນວ່າ ຈະມີຂ່າວຂອງການໂຈມຕີຜ່ານ  Bug ນີ້ອອກມາເປັນແນວໃດ

ຂໍ້ມູນຈາກ: The Verge, arip

ຮູບພາບຈາກ: www.shellypalmer.com/2014/09/bash-bug/

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: