Skype ສົ່ງແອພໃໝ່ສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມແບບວີດີໂອໃສ່ຊື່ Skype Qik

Posted on November 4, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ສະມາດ ໂຟນ, ອິນເຕີເນ໋ດ |


Skype ຈາກ  Microsoft ສົ່ງແອພ ໃໝ່ສຳລັບການສົ່ງວີດີໂອສັ້ນໆໃກ້ແກ່ຜູ້ອື່ນໃນຊື່  Skype Qik ເທິງມືຖືທັງ  iOSAndroid ແລະ WindowsPhone

f010

ຮູບແບບແອພ ຈະຄ້າຍກັບການສົນທະນາດ້ວຍວີດີໂອ ໂດຍວີດີໂອແຕ່ລະອັນຈະມີອາຍຸປະມານ  2 ອາທິດເຊິ່ງຍາວກວ່າແອພຄູ່ແຂ່ງອື່ນໆ ແລະ ຜູ້ສົ່ງສາມາດລຶບວີດີໂອອອກໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຄຳນືງວ່າຜູ້ຮັບກໍ່ສາມາດເລືອກບຣັອກການຮັບວີດີໂອຈາກລາຍຊື່ຜູ້ສົ່ງໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນການລົບກວນຈາກຜູ້ທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການ

ສຳລັບການບັນທຶກວີດີໂອນັ້ນ ໜ້າຈໍຈະມີປຸ່ມບັນທຶກໄດ້ດົນນານ  42 ວີນາທີ ຈາກຜູ້ທີ່ທົດລອງໃຊ້ມາ ຈາກນັ້ນເມື່ອບັນທຶກສຳເລັດ ຈື່ງສົ່ງຕໍ່ໄປຫາຜູ້ໃຊ້ໃນລາຍຊື່ ເຊິ່ງຫາກວ່າຜູ້ຮັບຄົນນັ້ນໃຊ້  Skype Qik ຄືກັນ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນວີດີໂອທີ່ສົ່ງໄປ ແຕ່ຫາກຜູ້ຮັບບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແອພ ກໍ່ຈະມີໂຕເລືອກໃຫ້ສົ່ງລິ້ງວີດີໂອຜ່ານ SMS ແທນ

ວີດີໂອທຸກອັນຈະມີຂະໜາດເປັນສີ່ຫຼຽມຈະຕຸລັດຄືກັບ  Instagram ຫຼື Vine ໂດຍໜ້າ  Home ຈະມີການສົນທະນາເກົ່າແຕ່ລະອັນໃຫ້ເຮົາເລືອກເບີ່ງກົດເຂົ້າໄປໃນການສົນທະນາທີ່ເບື້ອງລຸ່ມຈະມີວີດີໂອທີ່ເຄີຍສົ່ງໄປກ່ອນໜ້າຮຽງກັນ ເມື່ອກົດໃສ່ອັນໃດ ວີດີໂອກໍ່ຈະຫຼີ້ນຂື້ນຢູ່ເບື້ອງເທິງນັ້ນເອງ

f011

ທາງ  Skype ເອງ ເຊິ່ງມີຈຸດແຂງຢູ່ຄືການສົນທະນາຜ່ານວີດີໂອ ເມື່ອຫັນກັບມາລອງເຮັດແອພ ທີ່ເຈາະຕະຫຼາດການສົນທະນາຜ່ານຂໍ້ຄວາມວີດີໂອສັ້ນໆແບບນີ້ແລ້ວ ຈະສາມາດໃຊ້ຈຸດແຂງໂຕນີ້ເອງ ສົ່ງເສີມໃຫ້ແອພໂຕນີ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງມາລອງໃຊ້ເບີ່ງ

ຂໍ້ມູນຈາກ: The Next Web, arip

 

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: