Google ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາລະບົບປຶກສາອາການເຈັບປ່ວຍກັບແພດແບບອອນໄລ

Posted on November 6, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ອິນເຕີເນ໋ດ |


ໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດຈະມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂື້ນ ໂດຍສະເພາະເມື່ອຕ້ອງປະສົບກັບອາການເຈັບປ່ວຍເລັດໆນ້ອຍໆ ເມື່ອ  Google ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາລະບົບໃຫ້ຄຳປຶກສາອາການເຈັບແບບອອນໄລ

f012

ຂໍ້ມູນບໍລິການດັ່ງກ່າວຖືກຄົ້ນພົບໂດຍຢູສເຊີຣ໌ໃນ Reddit ທ່ານໜື່ງ ຕໍ່ມາໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກເວັບໄຊ Engadget ວ່າບໍລິການ “Talk with a doctor now” ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານບໍລິການ Google Helpouts ໃຫ້ຂໍ້ມູນສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານເຊັ່ນ ນອນບໍ່ລັບ ຫຼື ອາຫານເປັນຜິດເປັນຕົ້ນ ໂດຍ  Google ຈະຮວບຮວມເນື້ອໃນການຮັກສາເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບຜູ້ປ່ວຍ

f013

ຕົວຢ່າງການໃຊ້ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາອາການເຈັບປ່ວຍແບບອອນໄລ

ແຕ່ຖ້າຫາກຜູ້ປ່ວຍຕ້ອງການໄດ້ຄຳປຶກສາຈາກແພດ ສາມາດຕິດຕໍ່ສົນທະນາກັບແພດໄດ້ໂດຍຜ່ານບໍລິການ Google Hangouts ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ສະດວກທີ່ຈະເດີນທາງໄປພົບແພດທີ່ໂຮງໝໍ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເປັນທີ່ຄາດການວ່າບໍລິການດັງກ່າວຈະເປີດໃຫ້ທົດລອງໃຊ້ຟຣີໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໜື່ງກ່ອນເກັບຄ່າບໍລິການໃນຊ່ວງຕໍ່ມາ ເຊິ່ງຄ່າບໍລິການຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເທື່ອ

ຂໍມູນຈາກ: The Verge, arip

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: