Intel ກຽມຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ຊື້ CPU Pentium 4 ຕອນ  15 ປີກ່ອນເປັນເງິນຄົນລະ 15 ຫຼຽນ

Posted on November 29, 2014. Filed under: ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT |


Intel ກຽມຈ່າຍເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ຊື້  CPU Pentium 4 ໃນຊ່ວງ  20 ພະຈິກ  2000 – 30 ມິຖຸນາ  2002 ເປັນຈຳນວນເງິນຄົນລະ 15 ຫຼຽນ ແລະ ຍັງຕ້ອງບໍລິຈາກເງິນອີກຈຳນວນ  4 ລ້ານຫຼຽນ ໃຫ້ກັບອົງກອນການສຶກສາທີ່ບໍ່ສະແຫວງຜົນກຳໄລ ຈາກຄຳຕັດສິນຂອງສານໃນຄະດີຄວາມທາງ  AMD ຕອນ 15 ປີທີ່ຜ່ານມາ

f046

ຍ້ອນກັບໄປຕອນ  15 ປີກ່ອນ  Intel ເຄີຍມີເລື້ອງຈົນເຖິງຂັ້ນຂື້ນສານ ເພາະຈັດສາກຜົນຄະແນນທົດສອບ benchmark ຂອງ  CPU Pentium 4 ແລະ ໃສ່ສີເລື້ອງລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ  AMD ຈົນກາຍເປັນຄະດີຄວາມທີ່ຍືດເຍື້ອກັນມາດົນນານ ທ້າຍທີ່ສຸດກໍ່ໄດ້ມີການໄກເກ່ຍກັນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ

Intel ຈະຕ້ອງຈ່າເງິນຄືໃຫ້ກັບທາງລູກຄ້າທີ່ເຄີຍຊື້  CPU Intel Pentium 4 ໃນຊ່ວງ  20 ພະຈິກ 2000 – 30 ມິຖຸນາ  2002 ເປັນຈຳນວນເງິນຄົນລະ 15 ຫຼຽນ ແຕ່ຈຳກັດສະເພາະຜູ້ຊື້ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດ (ຍົກເວັ້ນລັດ ອິລລິນອຍສ໌)  ແລະ ຕ້ອງເປັນຄົນຊື້ໄປໃຊ້ງານໃນບ້ານເທົ່ານັ້ນ ອີກໜື່ງຄຳຕັດສິນຄື  Intel ຈະຕ້ອງບໍລິຈາກເງິນປະມານ  4 ລ້ານຫຼຽນ ໃຫ້ແກ່ອົງກອນທີ່ບໍ່ສະແຫວງຜົນກຳໄລອີກ ເປັນອັນວ່າປິດສາກຄະດີຄວາມທີ່ຍາວນານເຖິງ  15 ປີ

ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນ  15 ຫຼຽນ ຈະມີແບບຟອມໃຫ້ຕື່ມ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫຼັກຖານຫຍັງມາຢືນຢັນ  ເຊີ່ງຈະສີ້ສຸດລົງໃນວັນທີ່ 14 ເມສາ  2015 (ສ່ວນເຮົາບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະຄົນທີ່ຢູ່ອາເມລິກາເທົ່ານັ້ນ…….ອົດຕໍ່ໄປ)

ຂໍ້ມູນຈາກ : Techspot, arip

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: