ສັງລວມພາບ

Opera Mini ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທ່ອງອິນເຕີເນັດຜ່ານຂໍ້ມືໄດ້ຜ່ານ Samsung Gear S

Posted on November 1, 2014. Filed under: ສັງລວມພາບ |


f008

ສຳລັບໂມງອັດສະລິຍະຂອງ Samsung ທີ່ກຽມຈະອອກວາງຂາຍໃນໄວໆນີ້ ຄື  Gear S ທີ່ມີຈຸດເດັ່ນທີ່ມັນສາມາດເຮັດວຽກດ້ວຍຕົວມັນເອງທັງໝົດໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຊື່ອຕໍ່ກັບສະມາສ໌ໂຟນຄືກັບ Android Wear ກ່ອນໜ້ານີ້  Samsung ປະກາດແລ້ວວ່າຈະມີລະບົບນຳທາງຂອງ  HERE maps ມາໃຫ້ໃຊ້ໃນ Gear S ຫຼ້າສຸດມີຂ່າວວ່າເວັບບຣາວເຊີຣ໌ຄື  Opera Mini ກໍ່ຈະຮອງຮັບເທິງ  Gear S ເຊັ່ນກັນ

ເພາະວ່າ  Gear S ໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການເປັນ Tizen ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ ແຕ່ຄວາມທີ່ເປັນຂອງ Samsung ກໍ່ເຮັດໃຫ້ພໍທີ່ຈະສາມາດອືງເອົາແອພ ຫຼື ບໍລິການຈາກ 3rd party ມາລົງໄດ້ ໂດຍທີ່ Opera Mini ຈະຖືກພັດທະນາໃຫ້ໃຊ້ງານຮອງຮັບກັບແພລດຟອຣ໌ມຂອງ Gear S ຫຼາຍຂື້ນເຊັ່ນ ມີ Shortcut ໄວ້ຢູ່ໜ້າ Speed Dialing ເວລາຕ້ອງການຊູມໜ້າຈໍກໍ່ພຽງແຕ່ກົດແຕະໜ້າຈໍ 2 ຄັ້ງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຈະບັນທຶກໜ້າເວັບໄວ້ເບີ່ງແບບ  Offline ໄດ້ອີກ

f009

ຂໍ້ມູນຈາກ: TheNextWeb, beartai

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ຢາກເຮັດທຸລະກິດໄດ້ຄວນຫຼີກລ້ຽງ 5 ສິ່ງນີ້:

Posted on February 20, 2014. Filed under: ສັງລວມພາບ |


ພົບກັບ  ສິ່ງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານ  ເຊີ່ງທ່ານຄວນຫຼີກລ້ຽງ ເມື່úອຢາກເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ

ເມື່ອ ເມື່ອທ່ານຄິດຢາກເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ

f254

ວັນທີ່ ທ່ານຕັດສີນໃຈທີ່ຈະສ້າງທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ ທ່ານຄົງຈະໃຊ້ພະລັງຊີວິດ ແລະ ພະລັງງານຄວາມຄິດທັງໝົດ ໄປກັບການຄຳຖາມທີ່ວ່າ:

–      ຄວນຈະສ້າງທຸລະກິດແນວໃດ ?

–      ການເຮັດທຸລະກິດຄວນໃຊ້ຫຍັງແດ່ ?

–      ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເປັນປັດໃຈສູ່ຄວາມສຳເລັດ ?

ທ່ານອາດຈະພົບບາດຕ່າງໆ ທີ່ຈະພະຍາຢາມຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນ: ການເຮັດທຸລະກິດຕ້ອງມີທືນ, ໄອເດຍ, ທັກສະເປັນຕົ້ນ ຫຼື ບາງບົດຄວາມກໍ່ເລົ່າເຖິງການເລີ່ມຕົ້ນສ້າງທຸລະກິດລວມເຖິງຫຍັງແດ່ທີ່ເປັນປັດໃຈສູ່ຄວາມສຳເລັດ

ບົດຄວາມນີ້ຈະມີມູມມອງແຕກຕ່າງອອກໄປໂດຍຈະເວົ້າສີ່ງທີ່ທ່ານຄວນຫຼີກລ້ຽງເມື່ອຢາກເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ເພາະ  work  ສໍາລັບຄົນໜື່ງອາດຈະບໍ່  work  ສໍາລັບອີກຄົນໜື່ງກໍໄດ້.

ແຕ່ສີ່ງທີ່ແລ້ວທຸລະກິດເຈັ້ງ ຫຼື ເກິດຄວາມເສຍຫາຍມັນຈະເປັນສີ່ງປະຢຸດໄດ້ຈີງກັບ ເກືອບ ທຸລະກິດ ຫຼື ເກືອບ ທຸລະກິດ ເຮົາຈະເບີ່ງວ່າຄຸ້ມຄ່າ ຂອງສີ່ງທີ່ຄວນຫຼີກລ້ຽງມີສູງຫຼາຍ ແລະ ເໜາະກັບການນຳມາເປິດເຜີຍ ໃຫ້ຜູ້ສົນໃຈ ສ້າງທຸລະກິດເບີ່ງເອົາໄວ້.

5. ສີ່ງທີ່ຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງເມື່ອ ຢາກທຳທຸລະກິສ່ວນຕົວ.

ສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ເປັນສີ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດ ຫຼືຜູ້ປະກອບການມັກຈະລະເລີຍໄປ ເມື່úອເລີມຕົ້ນທຸລະກິດ ສ້າງຄວາມສຳເລັດໃນທຸລະກິດໄດ້ແດ່ ຫຼື ແຕ່ເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ຍີúງໃຫຍ່ ບາງຄົນຍັງລືມວ່າສີ່ງທີ່ຄວນຫຼີກລ້ຽງໃນການເຮັດທຸລະກິດໄປທັງ 5 ຂໍ້ນີ້ທີ່ຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງເໝາະສົມ ກັບນັກທຸລະກິດທົ່ວໆໄປ ຫຼື ບາງຂໍ້ອາດບໍ່ເໝາະກັບຄົນທີ່ເປັນນັກທຸລະກິດເກັ່ງກາດລະດັບເທບຈˆງໆ ສຳລັບນັກທຸລະກິດທີ່ເກັ່ງ ອາດຈະລະເລີຍບາງຂໍ້ແຕ່ຈະບໍ່ຄວນລະເລີຍທັງໝັດ ໂດຍທັງ 5 ຂໍ້ນີ້ເລີມຈາກ:

1. ໝັ້ນໃຈຕົວເອງຫຼາຍ ເ ກີນໄປ.

 f255

Don’t be cocky. Don’t be flashy. There’s always someone better than you.” Tony Hsieh

ຢ່າທະນົງຕົນ ຢ່າຄຸຍໂຕໂອ້ອວດ ຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າເໜືອຟ້າຍັງມີຟ້າ ເປັນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Tony Hsieh ນັກທຸລະກິດຜູ້ເປັນໜື່ງໃນ Co-Founder ແລະ CEO website www.Zappos.com

ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເຮັດຫຍັງບາງຢ່າງໜື່ງເປັນສີ່ງທີ່ ແຕ່ຖ້າໝັ້ນໃຈເກີນໄປອາດຈະສົ່ງຜົນເສຍໄດ້ຈາກຄົນໆນັ້ນຈະລະເລີຍບາງຢ່າງທີ່ຕ້ອງປະເຊີນ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ເບີ່ງພຽງດ້ານດຽວ ນອກຈາກນັ້ນ ຄົນໆນັ້ນ ຈະຟັງຄົນອື່ນນ້ອຍລົງຮັບຟັງ ຄວາມຄິດເຫັນຫຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ຈາກລູກນ້ອງນ້ອຍລົງການຕັດສີນໃຈ ຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄິດທີ່ວ່າ: ຕົນເອງໃຫຍ່, ແນ່ໃຈ ສ່¸­ຄົນອື່ນບໍ່ຮູ້ຫຍັງ ອາດຈະນຳໄປສູ່ການລົງທືນ ທີ່ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ ຫຼື ການຕັດສີນໃຈທາງທຸລະກິດນຳໄປສູ່ຄວາມຫຼົ້ມຈົມ

2.      ກຳຈັດທຸກຄົນທີ່ຂວາງທາງ.

    f256

“Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.” Helen Keller

ຮ່ວມກັບມິດສະຫາຍທາງທີ່ມືດດີກົ່ວເດີນຢ່າງດຽວທາງທີ່ແຈ້ງ ເປັນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Helen Keller  ນັກຂຽນ ແລະ ເປັນນັກເຄືອນໄຫວສີນທຳມະນຸດມວນຊົນຊາວອາເມລິກັນ ຜູ້ພິການທາງຕາບອດ ແລະ ຫູໜວກຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 19 ເດືອນ   ເຄີຍກ່າວໄວ້ວ່າວິທີສະນະຄື ທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄື: ການຊະນະໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົບ ອາດຈະເວົ້າຫຼືວິທີອື່ນກໍແລ້ວແຕ່ ສີ່ງທີ່ພະຍາຍາມຈະສື່ໃນຊໍ້ນີີ້ຄື: ຊໍ້ໃຫ້ທ່ານຫຼີກລຽງໂດຍກົງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຮ່ວມງານຂອງທ່ານ ຫຼື ບໍລິສັດຄູ່ແຂ່ງກໍຕາມ

ໃນແງ່ຂັດແຍ້ງຂອງຜູ້ຮ່ວມງານຂອງທ່ານຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າກັນດ້ວຍເຫດຜົນ ໃຫ້ເຫັນທຸລະກິດເປັນທີ່ຕັ້ງ ບໍ່ແມ່ນຈະເວົ້າເອົາແຕ່ຊະນະ ຜູ້ຮ່ວມງານຂອງທ່ານ ຢ່າງດຽວມັນຈະກາຍເປັນ ຊະນະເສີກແຕ່ຊະນະສົງຄາມ.

ສ່ວນການສູ້ກັບຄູ່ແຂ່ງ ມັນຈະປັນການສອນກວ່າການແຂ່ງກັນດ້ວຍຈຸດເດັ່ນ ຫຼື ຄຸນນະພາບຂອງສີນຄ້າບໍ່ໃຊ້ຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ແຂ່ງຕະຫຼາດໄປ ເພາະວ່າທ່ານຕັດລາຄາແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ເຂົາຢູ່ບໍ່ໄດ້ເພາະທີ່ສຸດແລ້ວ ທ່ານຈະມີທຸລະກິດທີ່ມີຕົນທືນຕ່ຳກວ່າ ຕັດລາຄາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເອງເຊັ່ນກັນ.

3.   ເຮັດໃຫ້ຕົວທ່ານເປັນລະບົບເສຍເອງ.

 f257

“It’s all about quality of life and finding a happy balance between work and friends and family.” Philip Green

ຄຸນນະພາບຄືທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງທ່ານຈຳເປັນປະສົມປະສານ ເພື່ອຫາຄວາມລົງຕົວລະຫວ່າງໜ້າທີ່ການງານເພື່ອນຝູງ ແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ໄດ້ ເປັນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Sir Philip Green ນັກທຸລະກິດ Founder ແລະ CEO ຂອງ Arcadia Group ເຈົ້າຂອງແບນ Top shop ຊາວອັງກິດ.

ການສ້າງທຸລະກິດຄືການສ້າງລະບົບຂື້ນມາເພື່ອໃຫ້ກິດຈະການມັນເດີນໄປດ້ວຍຕົວເອງ ທ່ານກັງວົນໄປເສຍທຸກຢ່າງ ແລະ ບໍ່ມອບມາຍກະຈາຍງານ ແລະ ອຳນາດການຕັດສີນໃຈໄປກັບລູກນ້ອງຂອງທ່ານເລີຍ ນຳເອົາທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງມາລວມຄູນໄວ້ທີ່ຕົວທ່ານເອງ ມັນກໍúບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບທ່ານເປັນຕົວລະບົບເສຍເອງ ເໝືອນກັບອາຊີບທີ່ທ່ານຫ້າມປ່ວຍ ຫ້າມພັກຜ່ອນ ແລະ ຫ້າມຕາຍບໍ່ສະນັ້ນ ທຸລະກິດກໍບໍ່ສາມາດເດີນໄດ້ ເຊີ່ງມັນສົ່ງຜົນເສຍທັ້ງຕົວທຸລະກິດ ແລະ ຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.

4.      ປະມາດ

 f258

“Only the paranoid survive” Andy Grove

ຜູ້ທີ່ຫວາດວິຕົກກັບອູປະສວນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຢູ່ຣອດ ເປັນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Andy Grove ນັກທຸລະກິດເປັນຜູ້ໜື່ງໃນ Co-Founder ແລະ CEO ບໍລິສັດ Intel ຊາວອາເມລິກັນ

ນັກທຸລະກິດຫຼາຍຄົນ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມມທີ່ເປັນຜູ້ນຳຕະຫຼາດ ມັກຈະປະເມີນຄູ່ແຂ່ງ ແລະ ເບີ່ງວ່າສີນຄ້າຂອງຄູ່ແຂ່ງຂັນດ້ອຍກວ່າ ຕອບໂຕ້ຜູ້ບໍລິໂພກບໍ່ໄດ້ ແລະບໍ່ໃສ່ຄູ່ມືທຸລະກິດຕົນ ແຕ່ປະຫວັດສາດທຳການທຳທຸລະກິດໄດ້ພິສູດແລ້ວ ວ່າສີ່ງນີ້ເປັນສີ່ງໜື່ງ ທີ່ໜ້າກົວທີ່ສຸດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດເຊັ່ນ: ເມື່ອ Apple ເຂົ້າມາສູ່ຕະຫຼາດຄຶມພີວເຕີສ່ວນບຸກຄົນ ໃນປີ 1976 ບໍລີສັດຍັກໃຫຍ່ ໃນວົງການຄອມພິວເຕີ ຕ່າງຄິດວ່າຄົງບໍ່ມີໃຜຢາກມີຄອມພິວເຕີໄວ້ທີ່ບ້ານ ແຕ່ Apple ກໍພິສູດໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນວ່າຈີງໆແລ້ວ ຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນນັ້ນເປັນຕະຫຼາດ ທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ທຸກຄົນຕ້ອງຢາກໄດ້ມາໄວ້ບ້ານ ບໍ່ແມ່ນວ່າໃຊ້ແຕ່ທີ່ທຳງານເທົ່ານັ້ນເຮັດໃຫ້ DEC ທີ່ເຄີຍເປັນບໍລິສັດຜະລິດຄອມພິວເຕີ ທີ່ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກຕ້ອງເລີກກິດຈະການໄປ.

5.      ຍືດຕິດກັນຄວາມສຳເລັດເດີມ ແລະບໍ່ຮຽນຮູ້ສີ່ງໃໝ່.

f259

“Markets come and go. Good businesses don’t” Fred Wilson

ເທດນິ¡ທາງການຕະຫຼາດມາແລ້ວກໍໄປກໍພຽງທຸລະກິດດີ ເທົ່ານັ້ນທີ່ຄົງຢູ່ເປັນຄຳເວົ້າຂອງນັກທຸລະກິດຜູ້ເປັນໜື່ງໃນ Co-Founder  ຂອງບໍລິສັດ  Union Square Ventures  ຊາວອາເມລິກັນ ທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງໃນເສັ້ນທາງຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານ ເນື່ອງຈາກທ່ານຢາກທຳທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ແລະ ສ້າງທຸລະກິດມາໄດ້ຈົນສຳເລັດ ແຕ່ທຸກສີ່ງບໍ່ໄດ້ຈົບລົງ ພຽງແຕ່ຂັ້ນຕອນການສ້າງທຸລະກິດເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອສ້້າງມາໄດ້ແລ້ວ ກໍຈຳເປັນຕ້ອງຮັກສາໃຫ້ມັນຢູ່ລອດໄປດ້ວຍ ຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄັ້ງຄວາມສຳເລັດ ທີ່ເກິດຂື້ນເຮັດໃຫນັກທຸລະກິດບາງຄົນ ແລະ ຄິດວ່າໃຊ້ຊີວິດເດີມໆກໍດີພໍແລ້ວ ຈື່ງບໍ່ຍອມຮຽນຮູ້ສີ່ງໃໝ່ໆ.

ເຊີ່ງເມື່ອຄົນເຫຼົ່ານີ້ ເລືອກທີ່ຈະຢູ່ກັບທີ່ ບໍ່ພັດດທະນາສີ່ງທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ ມັນກໍ່ຄືການຖອຍຫຼັງ ເຂົ້າຄອງ ເພາະເວລາເຄົ້າຢູ່ກັບທີ່ຄູ່ແຂ່ງຂອງເຂົາຄົນຕ່າງ  ຍ່າງໄປທາງໜ້າຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ທຸລະກິດຂອງເຂົາຈື່ງເສື່ອມຖອຍລົງທີ່ສຸດ.

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Google ຫຼັກສ້າງ “ຄອນແທກເລນສ໌ອັດສະລິຍະ” ໃຊ້ວັດແທກລະດັບນໍ້າຕານສຳລັບຄົນປ່ວຍໂລກເບົາຫວານ

Posted on January 29, 2014. Filed under: ສັງລວມພາບ |


Google ໄດ້ປະກາດວ່າ ຕອນນີ້ກຳລັງພັດທະນາ “ຄອນແທກເລນສ໌ອັດສະລິຍະ” ໃຊ້ສຳລັບກວດແທກລະດັບນໍ້າຕານກລູໂຄສ ຜ່ານທາງນໍ້າຕາ ເພື່ອເຝົ້າລະວັງອາການຂອງຄົນປ່ວຍໂລກເບົາຫວານ ໂດຍໂຕຄອນແທກເລນສ໌ນີ້ ຈະມີຊິພໄຮ້ສາຍ ແລະ ເຊັນເຊີ ສຳລັບກວດວັດ ລະດັບນໍ້າຕານກລູໂຄສ ຝັງຢູ່ລະຫວ່າງໃຈກາງຂອງເລນສ໌ສອງຊັ້ນ. 

f89

ຫຼາຍຄົນອາດຈະຍັງສົງໄສວ່າ ຄອນແທກເລນສ໌ອັດສະລິຍະນີ້ ຈະມີປະໂຫຍດແນວໃດ ກໍ່ຄືການກວດວັດແທກລະດັບນໍ້າຕານໃນນໍ້າຕາ ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນປ່ວຍໂລກເບົາຫວານ ບໍ່ຕ້ອງທຽວໄປເຈາະເລືອດກວດລະດັບນໍ້າຕານນັ້ນເອງ ຖືວ່າ ເປັນເທັກໂນໂລຢີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນປ່ວຍໂລກເບົາຫວານ ບໍ່ຕ້ອງສ່ຽງກັບຄວາມເຈັບປວດຕໍ່ໄປອີກ.

ນອກຈາກນີ້ Google ໄດ້ເວົ້າໄວ້ວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ຄອນແທກເລນສ໌ອັດສະລິຍະນີ້ ບາງກວ່າເສັ້ນຜົມຂອງມະນຸດ ແລະ ກຳລັງຊອກທາງທີ່ຈະໃສ່ໄຟ LED ເຂົ້າໄປໃນຄອນແທກເລນສ໌ອັດສະລິຍະນີ້ນຳ, ເພື່ອຊ່ວຍສຳລັບແຈ້ງເຕືອນ ຜູ້ປ່ວຍໃນກໍລະນີ ທີ່ລະດັບນໍ້າຕານຕໍ່າ ຫຼື ສູງເກີນມາດຕະຖານ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: TheNextWeb

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

4 ຂັ້ນຕອນການເຈລະຈາທຸລະກິດ

Posted on December 29, 2013. Filed under: ສັງລວມພາບ |


1

ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະບອກວ່າຢາກໄດ້ການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຜົນ ປະໂຫຍດທັງສອງຝ່າຍ ຫຼືເອີ້ນ ກັນ ທົ່ວ ໄປຂໍ້ຕົກລົງ “win-win” ທັງຄູ່ແຕ່ ໜ້າເສຍ ດາຍ ທີ່ເປັນຈິງໃນການ ເຈລະ ຈາສ່ວນຫຼາຍມັກ ລົງເອີຍ ດ້ວຍ ການໃຫ້ຟັງຕົວເອງ

ເຖິ່ງຫຼາຍຄົນຈະບອກວ່າຍາກໄດ້ການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຜົນ ປະໂຫຍດທັງ ສອງຝ່າຍ ຫຼື ເອີ້ນກັນທົ່ວໄປວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງແບບ “ໄດ້ປຽບ” ແລະ ຝ່າຍຕົງ ກັນຂ້າມ“ເສຍປຽບ” ນີ່້ເປັນອີກ ແຮງຈູງໃຈ ໜື່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາ ເອົາຊະນະຄູ່ແຂ່ງເຊັ່ນກັນເຊີ່ງ ຫົນທາງແຫ່ງນີ້ ຄົງຈະມີ ແຕ່ຂໍ້ເສຍ ເພາະ ເຖີງ ເຮົາ ໄດ້ປຽບລູກຄ້າໄປແລ້ວ ແລະ ຫາກລູກຄ້າ ບໍ່ພໍໄຈພາຍຫຼັງ ເຮົາ ອາດ ຈະເສຍ ລູກຄ້າລາຍນີ້ໄປຕະຫຼອດການ ເລີຍກໍ່ໄດ້ແຕ່ຫາກ ເຮົາ ເປັນຝ່າຍເສຍປຽບ ຢູ່ທຸກຄັ້ງ ແນ່ນອນວ່າທຸລະກິດຈະປິດໄປເອງໃນບໍຊ້າດັ່ງນັ້ນຍຶດຫຼັກການ ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ ຮ່ວມກັນ ທັງ ສອງຝ່າຍ ດ້ວຍສີ່ຂັ້ນ ຕອນດັ່ງນີ້

1. ນັ່ງເຈລະຈາຝ່າຍດຽວກັນ

ການນັ່ງເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ແບບທີ່ນັ່ງຝັ່ງ ດຽວກັນນັ້ນມັນໄຫ້ຮູ້ສືກ ເຖີງການຮ່ວມ ມືກັນ ຫຼາຍຂື້ນ ຈາກຜົນການ ສືກສາຂອງDr. Michael Leimbach ຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງ Vice President ດ້ານການ ວິໄຈແລະພັດທະນາການຂາຍຂອງອົງກອນ Wilson Learning Worldwide ທີ່ເປັນອົງກອນ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການກັບ ຜູ້ທີ່ຢາກ ຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະ ລະ ກອນ ຕ່າງໆໂດຍ Dr. Michael ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ວ່າຕາມຫຼັກ ວິທະຍາສາດແລ້ວນັ້ນການ ນັ່ງເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງ ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ກັນນັ້ນຈະເຮັດ ໃຫ້ເກີດຄວາມ ຮູ້ສືກເປັນຄູ່ ແຂ່ງກັນຂື້ນມາທັງສອງຝ່າຍ ການກັບ ກັນນັ້ນ ການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ແບບທີ່ນັ່ງຝັ່ງດຽວ ກັນຈະໄຫ້ຄວາມ ຮູ້ສືກເຖີງ ການຮ່ວມ ມືກັນຫຼາຍກ່ວາ ເຊັ່ນກັນດັ່ງນັ້ນ ໃນສະຖານະ ການທີ່ເຮົາຕ້ອງການຜົນແບບ Win-Win ຫຼືໄປເຖີງ ເປົ້າໝາຍຈາກການຊ່ວຍກັນແລ້ວ ການນັ່ງເຈລະຈາກັບຝັ່ງດຽວກັນນັ້ນມີ ແນວໂນ້ມທີ່ ຈະໃຫ້ ຜົນດີກ່ວາ

2. ເຈລະຈາເພື່ອ ”ສ່ວນລວມ” ບໍ່ແມ່ນ ”ສ່ວນຕົວ

ຖ້າເປັນການເຈລະຈາທຸລະກິດທົ່ວໄປນັ້ນເຮົາອາດຈະຄິດເຖິງ ຜົນປະໂຫຍດໂຕເອງເປັນ ຫຼັກ ແຕ່ສຳຫຼັບ ການເຮັດຜົນປະໂຫຍດຕົກລົງແບບ Win-Win ຄວາມ ຄິດແບບເດີມ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ອີກ ຕໍ່ໄປແລ້ວ ສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຮົາຄວນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈາກຄວາມຄິດເປັນອັນດັບແລກ ໂດຍການປັບ ຈາກການເບີ່ງ ຜົນປະ ໂຫຍດສ່ວນຕົວເປັນປະໂຫຍດຂອງທັງຄູ່ ຖັດມາໃນຂັ້ນຕອນເຈລະຈາທັງຄູ່ ຖັດມາໃນ ຂັ້ນຕອນ ການ ເຈລະຈາສີ່ງທີ່ສຳຄັນຄື ການຫຼີກລ້ຽງ ປະໂຫຍດທີ່ສະແດງ ເຖີງຄວາມສ່ຽງປະໂຫຍດ ທີ່ສະແດງເຖິງ ຜົນປະໂຫຍດໂຕເອງເຊັ່ນ “ຖ້າເຮົາເລືອກ ໃຊ້ຊີວິດ ນີ້ອົງກອນຂອງຂ້ອຍກໍ່ຄົງ…” ແຕ່ ລອງ ປ່ຽນມາໃຊ້ປະໂຫຍດ ທີ່ສົນໄຈປະໂຫຍດ ຮ່ວມກັນ ໃຫ້ ຫຼາຍ ຂື້ນຢ່າງ “ຖ້າເຮົາຕັດສິນໄຈໃຊ້ວິທີນີ້ ນ້າຈະເປັນການດີກັບ ຕົວອົງກອນ ຂອງ ຂ້ອຍ ແຕ່ຂ້ອຍແຕ່ຂ້ອຍຢາກຮູ້ເລືອກວິທີນີ້ ອົງກອນຂອງ ທ່ານຈະຮັບ ປະໂຫຍດຫຼືກະທົບຫຍັງບໍ່ ທ້າຂ້ອຍສາມາດ ປ່ຽນແປງໃນສ່ວນ….  ນີ້ແລ້ວ ຈະດີ ຕໍ່ອົງ ກອນຂອງທ່ານຫຼາຍ ຂື້ນກ່ວາ ເກົ່າ?” ເປັນຕົ້ນ ເພາະຕ້ອງການຄວາມພໍໃຈທັງສອງຝ່າຍແລ້ວ ວິທີທີ່ເຮົາຕັດສິນໄຈ ເລືອກ ໃຊ້ ຄວນຈະໃຫ້ ຜົນ ປະໂຫຍດໃນລະດັບທີ່ສອງຝ່າຍຍອມຮັບເຊັ່ນກັນ

3. ມີເປົ້ໝາຍແລະທາງອອກຮ່ວມກັນ

ກຳໜົດເປົ້້າໝາຍທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທຸກຝ່າຍ ແລະ ເປົ້າຕ້ອງສາມາດປັບໄດ້ ດ້ວຍຄວາມ ສະ ມັກໄຈ ຂອງ ທຸກຝ່າຍດ້ວຍເທົ່ານັ້ນຖ້າເຮົາຫວັງຜົນປະໂຫຍດສຸດທ້າຍ ຂອງການ ເຮັດຂໍ້ ຕົກ ລົງນັ້ນໄດ້ ປະໂຫຍດທັງສອງຝ່າຍ ແລ້ວກ່ອນອື່ນເຮົາຄວນ ຕັ້ງເປົາໝາຍ ໃຫ້ຊັດເຈນ ກ່ອນວ່າທັງສອງຝ່າຍນັ້ນມີເປົ້າ ໝາຍແນວໃດແລະສາມາດເຮັດສຳເລັດຮ່ວມກັນບໍ່ ເຊີ່ງເປົ້າໝາຍ ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປຽ່ນໄດ້ແຕ່ຕ້ອງ ຄວາມສະມັກໄຈທັງສອງຝ່າຍເທົ່ານັ້ນ ຊື່ງ ທັງໝົດ ນີ້ມີໂອກາດ ເກີດຂື້ນສະເໝີ ແລະ ບາງຄັ້ງ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງ ເປັນຄົນຕັດສີນໄຈໃນການປັບປ່ຽນ ໂດຍສະເພາະ ເກີດມີການຕົກລົງກັນ ມີ ແນວໂນ້ມວ່າ ເຮົາຈະເສຍຜົນະໂຫຍດຫຼາຍເກີນໄປ ແລ້ວໃຫ້ຊອກຫາ ເຫດ ຜົນ ເບີ່ງວ່າ ໄຜເຈລະ ຈາເຮົາ ຄື ຈະເຮັດແບບນັ້ນພວກເຂົາ ຕ້ອງ ແບກຮັບ ກາລະ ໜ້າທີ່ ຫຼາຍກ່ວາເຮົາ ຫຼື ບໍ່ຫຼື ພວກເຂົາ ພຽງແຕ່ຕ້ອງການກຳໄລ ທີ່ຫຼາຍ ກ່ວາເກົ່າ ຊື່ງ ຫາ ສາ ເຫດທີແລ້ວ ນັ້ນຄ່ອຍມາ ຄິດວິ ເຄາະເພື່ອ ຫາທາງ ອອກ ໃນການແກ້ໄຂ ບັນຫາ ເພື່ອ ໃຫ້ ລົງຕົວທັງສອງຝ່າຍ

4. ແຜນສຳຮອງ

ບໍ່ແມ່ນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງທີ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມ ທີ່ເຮົາຄາດເອົາໄວ້ເພາະຫຼາຍໆ ຄັ້ງທີ່ຄວນ ເຈ ລະ ຈາ ຂອງເຮົາ ບໍ່ສຳເລັດດ້ວຍເຫດ ຜົນເຊັ່ນລູກຄ້າບໍ່ສາມາດໃຫ້ຜົນຕອບແທນ ໄດ້ຕາມທີ່ເຮົາ ຕ້ອງ ການຫຼືລູກຄ້າຍັງ ໝັ້ນຄົງກັບຂໍ້ຕົກ ລົງຂອງເຂົາ ທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດ ຍອມ ຮັບໄດ້ບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ດັ່ງ ນັ້ນແຜນສຳລອງຈື່ງເປັນ ສີ່ງທີ່ຄວນຄິດຍູ່ສະເໝີວ່າຈະເຮັດແນວ ໄດກັບສີ່ງທີ່ເຮົາສາມາດ ເຮັດໄດ້ກໍ່ຄືການຂໍຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ຕ່າງໆ ໄວ້ເພື່ອ ມີ ການ ປ່ຽນ ໄຈຫຼື ມີ ຂໍ້ສະ ເໜີໃໝ່ໃນ ພາຍ ຫຼັງກ່ອນ ເດີນໜ້າຫາລູກ ຄ້າລາຍໃໝ່ທີ່ມີ ໂອກາດ ຫຼາຍ ກ່ວາ ແທນ

ໝົດເວລາທີ່ຈະເອົາຊະນະຄູ່ຕໍ່ລອງແລ້ວ ການມີມິດຍ່ອມດີກ່ວາມີສັດຕູ ດັ່ງນັ້ນ ຫາກ ມີຫົນທາງ ໃດທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ຕາມທີ່ຄາດຫວັງ ຂອງສອງ ຝ່າຍ ແລ້ວກໍ່ຄວນ ລົງມືປະຕິບັດ ຕາມ ວິທີນັ້ນເພາະເຖີງວ່າຜົນປະໂຫຍດ ອາດບໍ່ຫຼາຍຕາມທີ່ຄາດໄວ້ທີ່ເຮົາຕໍ່ລອງເພື່ອເອົາປຽບຫຼາຍກ່ວາ ແຕ່ ວ່າຜົນ ທີ່ຕອບແທນກັບມາອາດຫຼາຍກ່ວາທີເຮົາຄິດເຮົາອາດໄດ້ລູກຄ້າມາໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ ທີ່ພ້ອມຈະໃຫ້ຮ່ວມມືຊ່ວຍກັນ ແກ້ໄຂປັນຫາທາງ ທຸລະກິດ ແລະ ພ້ອມທີ່ ຈະເປັນ ພັນ ທະມິດ ທີ່ດີຕໍ່ກັນໃນອານາຄົດກໍ່ໄດ້

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Huawei ​ເປີດ​ຕົວ​ສະມາດ​ສ໌​ໂຟນ Honor 3X ​ແລະ Honor 3C ຮອງ​ຮັບ 2 ຊິ​ມ

Posted on December 26, 2013. Filed under: ສັງລວມພາບ |


hauwa

Huawei ເປີດ​ຕົວ​ສະມາດ​ສ໌​ໂຟນ ​ໃນ​ລະບົບ​ປະຕິບັດ​ການ Android ​ໃນ​ຕະກຸນ Honor ອີກ 2 ຫຼຸ້ນ ​ໂດຍ​ມີ​ຊື່ວ່າ Honor 3X ​ແລະ Honor 3C ທັງ 2 ຫຼຸ້ນນີ້​ສາມາດ​ຮອງ​ຮັບ 2 ຊິ​ມ ​ໄດ້​ມາ​ພ້ອມ​ກ້ອງ​ 13 ລ້ານ​ພິກ​ເຊ​ລ ​ແລະ ລາຄາ​ບໍ່​ແພງ​ຫຼາຍ

Huawei Honor 3X

·                  ໜ້າ​ຈໍ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ຂະໜາດ 5.5 ນີ້ວ ມີ​ຄວາມ​ລະອຽດ 720 x 1280 ພິກ​ເຊ​ລ

  •   CPU Octa-Core Cortex-A7 ຄວາມ​ໄວ 1.7GHz (​ເປັນ​ຫຼຸ້ນ Octa-Core ຂອງ​ແທ້​ຫຼຸ້ນທຳ​ອິດ)
  •   RAM 2GB

·                  ກ້ອງ​ຫຼັງ​ຄວາມ​ລະອຽດ 13 ລ້ານ​ພິກ​ເຊ​ລ ​ໄຟ​ເຟສ LED

·                  ກ້ອງ​ໜ້າ ຄວາມ​ລະອຽດ 5 ລ້ານ​ພິກ​ເຊ​ລ

·                  ​ແບັດ​ເຕີ​ລີ​ຂະໜາດ 3,000mAh

From: Huawei Honor 3C

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ລັດໂຈະແລ້ວ 200 ກວ່າໂຄງການລົງທຶນທີ່ບໍ່ຮີບດ່ວນ, ຫລີກການສ້າງຫນີ້ເພີ່ມ

Posted on December 25, 2013. Filed under: ສັງລວມພາບ |


ປີນີ້ລັດຖະບານເດັດຂາດປະຕິບັດແຜນການນໍາໃຊ້ທຶນໃສ່ໂຄງການຂອງລັດຕ້ອງເລັງໃສ່ຫນ້າວຽກຈໍາເປັນເທົ່ານັ້ນ, ສັ່ງໂຈະແລ້ວ 250 ກວ່າໂຄງການທີ່ບໍ່ຮີບດ່ວນ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນການ ສ້າງຫນີ້ສິນເພີ່ມ.

   ລັດຖະບານໃຫ້ເຫດຜົນວ່າອີງໃສ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ຈິ່ງໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳແກ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າໂຈະໂຄງການທີ່ເຫັນ ວ່າບໍ່ທັນມີຄວາມຈໍາເປັນຮີບດ່ວນແທ້ ເພື່ອຫັນເອົາງົບປະມານດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃສ່ໂຄງການອື່ນທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນກວ່າ.

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ລາຍງານເມື່ອອາທິດຜ່ານມານີ້ກ່ຽວກັບແຜນ ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນສົກ 2013-2014 ວ່າ: ຜ່ານການລົງສົມທົບກັບບັນດາຂະແຫນງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງການຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ໂຈະໂຄງການຈໍານວນຫນຶ່ງໂດຍສຸມ ໃສ່ການກໍ່ສ້າງບັນດາສໍານັກງານ-ອົງການໃຫມ່ ແລະ ໂຄງການທີ່ບໍ່ທັນຈໍາເປັນຮີບດ່ວນ, ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າເຫັນວ່າມີ 254 ໂຄງການ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ຕາມແຜນເບື້ອງຕົ້ນ 95 ຕື້ກີບ ປະກອບມີໂຄງການກໍ່ສ້າງສໍານັກງານໃຫມ່ຢູ່ສູນກາງ 4  ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າ 15 ຕື້ກີບ, ໂຄງການສະເຫນີໃຫມ່ຂອງບັນດາກະຊວງ-ອົງການຂັ້ນສູນກາງ 68 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 1.183,16  ຕື້ກີບ ແຕ່ເປັນມູນຄ່າໃນສົກນີ້ 31 ຕື້ກີບ, ໂຄງການສະເຫນີໃຫມ່ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງ                                                                                    ທົ່ວປະເທດລວມ 170 ໂຄງການ

ມູນຄ່າລວມ1.385,69 ຕື້ກີບ ເປັນງົບສົກນີ້ 37 ຕື້ກີບ ພ້ອມດຽວກັນຍັງມີໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີມູນຄ່າສູງ 100 ຕື້ກີບຂຶ້ນໄປຈໍານວນ 12 ໂຄງການ ລວມເປັນ ເງິນ 3.010,39 ຕື້ກີບ ເປັນມູນຄ່າໃນສົກນີ້ 15 ຕື້ກີບ.

ໂດຍທຶນທີ່ໄດ້ຈາກການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຈໍານວນ 200 ກວ່າໂຄງການນີ້ແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ຂະແຫນງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກໂຈະໄປເພີ່ມໃສ່ໂຄງການສືບຕໍ່ຂອງຕົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ໂຄງການລົງທຶນມີຈຸດສຸມຫລີກເວັ້ນການສ້າງຫນີ້ສິນໃຫມ່ແກ່ພາກລັດ.

ພາຍຫລັງຜ່ານການປັບປຸງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດເຮັດໃຫ້ສົກ 2013-2014 ທົ່ວປະເທດມີທັງຫມົດ 6.649 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າ 3.300 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນ ໂຄງການສົມທົບທຶນກັບ ຕ່າງປະເທດມີ 801 ໂຄງການເປັນມູນຄ່າ145,54 ລ້ານກີບ, ໂຄງການສືບຕໍ່ 3.428 ໂຄງການ ເທົ່າກັບ 2.135,71 ຕື້ກີບ ແລະ ໂຄງການສະເຫນີໃຫມ່ 2.420 ໂຄງການເປັນວົງເງິນລົງທຶນ 1.018,75 ຕື້ກີບ.

ຂໍ້ຄວາມຈາກໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, 20/12/2013

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ພາບງາມໆຈາກງານແຫ່ພະບາງອົງຈິງທີ່ເຮັດດ້ອຍທອງຄຳແທ້ ຂຶ້ນທີ່ຫໍ ທີ່ຫາກໍ່ສ້າງສຳເລັດ

Posted on December 15, 2013. Filed under: ສັງລວມພາບ |


 

 

 

 

 

ພະບາງອົງຈິງ ມີຄວາມສູງ 84 cm ມີນໍ້າໜັງ 83,4 kg ສ້່າງດ້ວຍທ້ອງ ຄຳແທ້ ມີອາຍຸໄດ້ 2120 ປີ

11563203_609150989152225_109007565_n964361_608311022569555_986473938_o988460_569211086500875_1737558984_n988824_609153185818672_1857561569_n1390706_10201993622255415_512465891_n1459216_533052696791605_207746304_n1459811_498473900270732_1083049104_n1461166_609161295817861_520513081_n1463697_608250209242303_1307797425_n1464651_609135675820423_1947917594_n1467467_609274705806520_172404706_n1468758_608266665907324_117689309_n1470170_609275975806393_916578847_n1470418_608184672582190_1612211275_n1471145_609303805803610_1082141287_n1471948_459048587532448_345828620_n1472762_608192249248099_1220700849_n1476710_609142459153078_1642604825_n1480781_609231309144193_599439927_n1482816_609152295818761_1295586227_n (1)1482816_609152295818761_1295586227_n1487366_609523989114925_720658720_n1488258_609235419143782_502115804_n1499607_569213809833936_936714969_n1501747_609233412477316_1765364557_n1503899_608197875914203_1258015550_n1507155_608766909190633_113547977_n1508637_569215173167133_601614045_n1511213_609139139153410_833913205_n1514987_609230245810966_1254291940_n1471127_607320226001968_959774947_n

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ນາງ​ສາວ Miss Lao 2013 ມັກ​ໃຜ​ກໍ່​ໂວດ​ໄດ້​ເນີ

Posted on November 12, 2013. Filed under: ສັງລວມພາບ |


IMG_156913386221392 IMG_156917382071002 IMG_156920271536333 IMG_156923264578325 IMG_156926314138871 IMG_156929296804888 IMG_156932051504596 IMG_156935273794635 IMG_156938259878619 IMG_156940996511919 IMG_156943968313677 IMG_156946865011676 IMG_156949515707476 IMG_156952192221147 IMG_156954934713824 IMG_156957735311968 IMG_156961941091997

Read Full Post | Make a Comment ( 1 so far )

ພາບໂດນໃຈ

Posted on October 15, 2013. Filed under: ສັງລວມພາບ, ເກັບຕົກ |


1 2%20(1)

2 5%20(3)

5%20(4) 5%20(5)

5%20(6) 5%20(7)

935295_612103638801760_1743328968_n

ມັກຫຼາຍຄຳເວົ້ານີ້

1000614_657281407616844_1830178042_n

1175712_195857393924718_1897408800_n 1176137_657278044283847_1157794397_n

1176308_658428987502086_388348004_n

ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຸກກັບເວລາບັ້ນປາຍຂອງຄົນທີ່ທ່ານຮັກພໍແລ້ວບໍ່

 1185782_656157397729245_1098134445_n

1185789_652899564721695_1334290514_n 1234449_657294464282205_870774679_n

1235468_657297927615192_1120928579_n

ພໍ່ແມ່ລ້ຽງລູກຫຼາຍກົ່ວ 2 ຄົນໄດ້ ແຕ່ລູກ ສາມາດລ້ຽງດູພໍ່ແມ່ທັງສອງໄດ້ຢູ່ບໍ

1234676_652509498094035_732542782_n

1238297_655381121140206_1814849128_n 1239055_655375464474105_1585907973_n

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ພາບແປກໆ

Posted on October 15, 2013. Filed under: ສັງລວມພາບ |


4d0d3766f719835a4c6eb5b5009e47ea

5 5-most-beautiful-places-in-the-world-004-360x240

6a1ea3fdf3977ec29d5782d18369a9b0 9

20b09853832ec9943b4e36dce28ad7a5 27

28 33

36 37

352a9111 528249-topic-ix-5

707397-topic-ix-13

1604731 104060973

melting-man-global-warming-ad timthumb

Top-10-Most-Beautiful-Places-on-the-Planet-10 top-33-most-beautiful-abandoned-places-in-the-world-21

World-Most-Beautiful-Places-9

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ພາບອົມຍິ້ມ ຈາກ face

Posted on September 21, 2013. Filed under: ສັງລວມພາບ |


1017_380838575376187_347851564_n 46432_382766811850030_434836211_n 66104_389956017770614_1962000718_n 383310_409877909110586_924057483_n 543435_379924392134272_758775749_n 546968_233049380156575_2008766677_n 560535_379953055464739_34442587_n 1001118_186119051558937_1658693017_n 1002183_583581068375207_1525202665_n 1005140_467611196661316_2016567810_n 1010312_379593195500725_427352173_n 1174758_379951485464896_511565847_n 1174794_380837252042986_99123780_n 1176241_381241785335866_431017227_n 1185173_382768425183202_861182777_n 1186681_380836638709714_883233341_n 1209251_379952288798149_856215584_n 1229971_379596015500443_2076503050_n 1236360_382717365188308_919772510_n 1236479_381241722002539_2003221167_n 1238080_379953575464687_1312465179_n 1238210_380861935373851_1196948072_n 1238315_381242195335825_1266644241_n

1238817_558498207543299_217179775_n

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

10 ໂຮງແຮມ ທີ່ ຫຼູູ ຫຼາ ທີ່ສຸດ ຂອງໂລກ

Posted on September 19, 2013. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , |


ອັນດັບ 10 The Apeiron ໂຮງແຮມກາງທະເລ ທີ່ ດູໄບ Apeiron island ຈັດເປັນໂຮງແຮມລະດັບ7 ດາວ ມີ 350ຫ້ອງ

ອັນດັບ 9 Foldable hotel pods ໂຮງແຮມລອຍນໍ້າຂອງອັ່ງກິດ

ອັນດັບ 8 ໂຮງແຮມ Burj al-Arab ເມືອງຕາເວັນອອກຕາເວັນຕົກປະເທດ ອາລັບອາມີເລດ ລະດັບ 7 ດາວ ມີຄວາມສູງ 312 ແມ໋ດ ມີຫ້ອງພັກ 200 ຫ້ອງ ລາຄາລະຫວ່າງ 1000-28000 ຫຼຽນຕໍ່ຄືນ

ອັນດັບ 7 Waterworld ໂຮງແຮມກາງນໍ້າຕົກຍັກປະເທດຈີນ ມີ 400ຫ້ອງ

ອັນດັບ 6 The Poseidon ລີ່ສອດໃຕ້ທະເລ ດ້ວຍພື້ນທີ່ໃຕ້ນໍ້າເລິກ 1200 ແມ໋ດ ຢູ່ໃກ້ໝູ່ເກາະ ຟູຈິ

ອັນດັລ 5 The Hydropolis : ໂຮງແຮມໃຕ້ນໍ້າລະດັບ 10 ดาว ແຫ່ງ ດູໄບ ພ້ອມທັງມີສູນການຄ້າຂະ ໜາດຍັກ ມີພື້ນທີ່ ກ່ວາ 1,1 ລ້ານຟຸດ

ອັນດັບ 4 The Lunatic Hotel : ໂຮງແຮມດວງຈັນ ນີ້ເປັນອີກຄວາມຝັນໃນປີ 2050

ອັນດັບ 3 Aeroscraft : ໂຮງແຮມບິນສຸດຫຼູ ໂຄງການ Aeroscraft ບອນລູນຍັກລອຍຟ້າ

ອັນດັບ 2 Galactic Suite ໂຮງແຮມ ອາວາກາດ ຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງ Xavier Claramunt ໂດຍຍານອອກແບບໃຫ້ມີ 22 ຫ້ອງ ຂະໜາດ 7×4 ຕອນນີ້ເຄື່ອງຕົ້ນແບບສ້າງສຳເລັດແລ້ວ ແລະ ກຳລັງລໍນັກລົງທືນກະເປົາໜັກ ເຂົາມາລົງທຶນ

ອັນດັບ 1 Bigelow Aerospace, Las Vegas ເຄື່ອງເກີນ ອາກາດ ຫຼື CSS Skywalker ໂຮງ ແຮມ ທ່ອງ ບັນຍາກາດນອກໂລກ ພື້ນທີ່ໂຮງແຮມ 1,500 ຕາຕະລາງແມດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 1 ລ້ານຫຼຽນ ຕໍ່ຄືນ

ຂໍ້ມູນຈາກ

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ຂັ້ນຕອນອັບເດດອຸປະກອນ iOS ສູ່ລະບົບປະຕິບັດການ iOS7 ງ່າຍໆ ດ້ວຍ OTA

Posted on September 19, 2013. Filed under: ສັງລວມພາບ |


ຫາກທ່ານໄດ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບການ Backup ຂໍ້ມູນສຳຄັນໄວ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທັງນີ້ ເພື່ອຫາກເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ກໍ່ຍັງມີຂໍ້ທູນສຳຄັນເກັບໄວ້ຢູ່ ແຕ່ຖ້າບໍ່ໄດ້ Backup ໄວ້ ກໍ່ສ່ຽງຕໍ່ຂໍ້ມູນຫາຍໄດ້ ຖ້າທຸກຢ່າງພ້ອມເຮົາຈະເລີ້ມການອັບເກຼດຈາກລະບົບປະຕິບັດການ iOS 6 ເຂົ້າສູ່ iOS 7 ກັນເລີຍ

ຂໍ້ຄວນຮູ້! ການອັບເກຼດເຂົ້າສູ່ iOS7 ນີ້ ສະເພາະອຸປະກອນ iOS ທີ່ມີລາຍຊື່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເທົ່ານັ້ນ

  • iPhone 4 , iPhone 4s ແລະ iPhone5
  • iPad2 , The New iPad ແລະ iPad ຈໍພາບRetina
  • iPad Mini
  • ແລະ iPod Touch ຫຼຸ້ນ 5

ຂັ້ນຕອນການອັບເກຼດ ເຂົ້າສູ່ລະບົບປະຕິບັດການ iOS 7 ຜ່ານທາງ OTA ( Over The Air ) ເຊິ່ງເປັນວິທີງ່າຍທີ່ສຸດ ວິທີການມີດັ່ງນີ້:

1. ນຳອຸປະກອນ iOS ເຊັ່ນ iPhone, iPod Touch ແລະ iPad ສຽບກັບສາຍຊາກ ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວທຳການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wi-Fi (ແນະນຳ Wi-Fi ທີ່ບ້ານຫຼື ຕາມທີ່ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ Internet  Wi-Fi ຄວາມໄວສູງ)

2. ໃຫ້ທຳການເລືອກ Settings >> General >> Software Update ຈະເຫັນວ່າມີລາຍການໃຫ້ອັບເຂົ້າສູ່ iOS 7.0 ແລ້ວໃຫ້ ແຕະທີ່ Download and Install ເພື່ອດຳເນີນການດາວໂລດ ແລະ ອັບເກຼດອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນ iOS7

3. ລໍການດາວໂລດ ແລະ ຕິດຕັ້ງບຶດໜື່ງ ເມື່ອສຳເລັດ ແລ້ວ ເຄື່ອງຈະສະຕາດ ເຂົ້າ ສູ່ໜ້າງຕ່າງໃໝ່ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ປະກົດໃນໜ້າຈໍຈົນສຳເລັດ ພຽງເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ອັບເກຼດສູ່ລະບົບ iOS7 ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ

ios_7_official_screens_ota_how-to

ພາບຂັ້ນຕອນການອັບເກຼດສູ່ iOS7

ios7-device-feature-compare

ຮູບສະແດງທີ່ໄດ້ຮັບຫຼັງຈາກການອັບເກຼດ iOS7

ແມ້ວ່າຫຼຸນທີ່ມີລາຍຊື່ນີ້ຈະສາມາດອັບເກຼດເປັນ iOS7 ໄດ້ ແຕ່ຖ້າຜູ້ທີ່ໃຊ້ຫຼຸ້ນເກົ່າ ເຊັ່ນຈຳພວກ iPad 2 ຈະໄດ້ໜ້າຕາໃໝ່ຂອງ iOS 7 ຂອ້ນຂ້າງນ້ອຍ ໃນຄະນະທີ່ iPhone 5 ແລະ iPod Touch ຫຼຸ້ນ 5 ຈະ ໄດ້ ໜ້າ ຕາໃໝ່ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍກ່ວາ ຫຼັງອັບເກຼດ

ຂໍ້ມູນຈາກ screenup

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ສະຖິຕິອັບໂລດຮູບຂຶ້ນ facebook ຫຼາຍເຖິງ 350 ລ້ານຮູບຕໍ່ວັນ

Posted on September 19, 2013. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , |


facebook-photo-album

ມີຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງ facebook ກ່ຽວກັບປະລິມານ ຮູບໃນ Facebook ວ່າ ຂະນະນີ້ພາບທີ່ອັບໂລດຂຶ້ນ facebook ປະລິມານ 250,000 ລ້ານພາບ ແລ້ວ ໂດຍ ສະເລ່ຍອັບໂລດຂຶ້ນ facebook ວັນລະ 350 ລ້ານພາບຕໍ່ສັນເລຍທີດຽວ ຫາກປຽບທຽບແບ່ງສັກສ່ວນອື່ນໆຂອງການອັບໂລດຮູບຂຶ້ນ facebook 350 ລ້ານຮູບຕໍ່ວັນ ນັ້ນຈະໄດ້ຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:

ປະລິມານການອັບໂລດຂຶ້ນ facebook  350 ລ້ານຮູບຕໍ່ວັນ ເທົ່າກັບອັບໂລດພາບ 14,580,000 ຮູບ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຫຼື  243,000 ພາບຕໍ່ນາທີ  ຫຼືສະເລ່ຍ 4,000 ພາບຕໍ່ ນາທີ

ເມື່ອເບີ່ງສະຖິຕິນີ້ແລ້ວ ລອງທ່ານລອງຂິດເບິ່ງວ່າ ທ່ານອັບໂລດ ຮູບຂື້ນ facebook ຫຼາຍ ໜ້ອຍ ຊໍ່າໃດ ?

ຂໍ້ຄວາມຈາກ Mashable, ข่าวไอที

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ປີນີ້ຄັດຄັກໆ ເອົາ 20 ຄົນ ມິດລາວ 2556 ເປີດຮັບສະມັກແລ້ວ

Posted on September 17, 2013. Filed under: ບັນເທິງ, ສັງລວມພາບ | Tags: , , |


ພາບຈາກຄິບສາວງານຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດ ນາງສາວລາວ20555 ລະຫວ່າງໄປຮ່ວມກິດຈະກຳ ທຳບຸນ ນະມັດສະການພະທາດຫຼວງ ວຽງຈັນ ໃນເດືອນ ພະຈິກ ເວທີນີ້ບໍ່ເນັ້ນຄວາມສວຍງາມກັບຊຸດລອຍນໍ້າ ສາວງາມຈະຕ້ອງເກັບຄະແນນ ລະຫວ່າງກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ

ມາປີນີ້ ການປະກາດຮັບສະໝັກ ຜູ້ເຂົ້າປະກວດມີດສາວລາວປະຈຳປີ 2556 ແລ້ວ ນັບເປັນ ປີ່ ທີ່ 5 ຕິດຕໍ່ກັນ

ຄຼິດສະຕີນາ ລາດສະສີມາ ສາວລູກເຄິ່ງ ອາຍຸ 19 ປີ ມີດສ໌ລາວປີ

20555 ໄດ້ກາຍເປັນຂວັນໃຈຊາວລາວ ເປັນໜ້າເປັນຕາ ເປັນຕົວແທນແມ່ຍິງລາວໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ພາບ 4 ມິຕິ

Posted on September 17, 2013. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , , , |


462_700x 463_700x 464_700x 465_700x 467_700x 468_700x 469_700x 470_700x 474_700x 476_700x 967_700x

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ເກັບໄດ້ຈາກ Face

Posted on September 14, 2013. Filed under: ສັງລວມພາບ |


Quantcast

2011FlorenceKiplangat283522-01-02 17625_641722339179245_466033945_n 19082_418595978218537_1659411849_n 150694_554761121215846_2138299814_n 180999_481039125296069_482518183_n 223610_119538951474958_2024797_n 318058_138522022973734_790064558_n 391195_506289496082845_463377384_n 549274_369867629777180_357513814_n 601632_506899639347232_1543864748_n 644258_501419173238024_12904257_n 644327_485472648186050_1541189340_n 734945_144244912400470_790444040_n 971359_560511024011048_797185680_n 995044_521797507876196_1194616991_n 1003121_608326989192413_1328599040_n 1003475_409870519122941_816478514_n 1012373_364867186973491_1739865896_n 1012667_641410472543765_1795231436_n 1013914_3158049808105_458205367_n 1016167_550496558350325_352122857_n 1017192_516162328431489_436556273_n 1044276_3184207982043_1681689037_n imagesCACVNLZK imagesCAWSWRVX kapook_world-261533 SONY DSC SONY DSC rubbish-art-shadow-art-from-rubbsih

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ກັບມາແລ້ວ

Posted on August 25, 2013. Filed under: ສັງລວມພາບ |


ສະບາຍດີ ເພື່ອນໆ ນອ້ງໆ ພີໆ ທຸກຄົນ ເປັນເວລາເກີບ 3 ປີທີ່ບໍ່ໄດ້ອັບເດດ ບຼອກຂອງຕົນເອງເນື້ອງຈາກເວລາ ແລະ ພາລະກິດບາງຢ່າງ ແຕ່ກັບມາຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຫຼາຍໆຢ່າງຈະນຳມາອັບເດດ ໃຫ້ເພື່ອນໆໄດ້ຮັບຂ່າວ ແລະຄວາມບັນເທີງຢ່າງທົ່ວເຖິງແນ່ນອນ,

ທີ່ງຽບຫາຍໄປນັ້ນ ແມ່ນເນື່ອງຈາກຍ້າຍບ່ອນເຮັດວຽກ ຈາກ ບໍ່ຄໍາ ເຊໂປນ ມາຢູ່ ບໍ່ຄໍາຄືເກົ່າແຕ່ ເປັນ ບໍ່ຄໍາພູເບ້ຍ ແລະ ເນື້ອງຈາກ ໂດນແມນ ທີ່ໃຊ້ໝົດກຳນົດ ຍ້ອນວິຊາກາດໝົດບໍ່ມີເວລາໄປຕໍ່ແດ່ ເພາະວຽກທີ່ໃໝ່ນີ້ໄດ້ພັກໜ້ອຍລົງ ຈາກທີ່ເກົ່າ.

ຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້ ຄືຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງແຕ່ລະປີທີ່ດໍາລົງຊີວີດ ຢູ່ທີ່ Phubia Mining

ປີ 2011
year2011
ປີ 2011
year2011
DSC05342
year 2012
ປີ 2013
year 2013

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ກິກ ໄພລິນດາ (ນາງສາວລາວ 2009)

Posted on February 16, 2011. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


ກິກ ໄພລິນດາ (ນາງສາວລາວ 2009)


ກິກ ໄພລິນດາ


ກິກ ໄພລິນດາ


ກິກ ໄພລິນດາ


ກິກ ໄພລິນດາ


ກິກ ໄພລິນດາ


ກິກ ໄພລິນດາ

ຂໍຂອບໃຈຮູບງາມໆ ຈາກມະຫາຊົນ

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ຊານດຣ້າ ຊຸບເປີສະຕາຂອງລາວ

Posted on February 16, 2011. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


ຊານດຣ້າ ຊຸບເປີສະຕາຂອງລາວ

ຊານດຣ້າ ຊຸບເປີສະຕາຂອງລາວ


ຊານດຣ້າ ຊຸບເປີສະຕາຂອງລາວ

ຊານດຣ້າ ຊຸບເປີສະຕາຂອງລາວ


ຊານດຣ້າ ຊຸບເປີສະຕາຂອງລາວ


ຊານດຣ້າ ຊຸບເປີສະຕາຂອງລາວ


ຊານດຣ້າ ຊຸບເປີສະຕາຂອງລາວ


ຊານດຣ້າ ຊຸບເປີສະຕາຂອງລາວ

ຂອບໃຈຮູບງາມໆ ຈາກມະຫາຊົນ

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ນາງແບບ ຊິງໆ ສາວເຊັກຊີ່ ແສນຫວານ

Posted on January 11, 2011. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


ຊິງໆ ສາວເຊັກຊີ່ ແສນຫວານ

ຂອບໃຈຮູບງາມໆ ຈາກມະຫາຊົນ

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ສາວໝອນກັບເພງ ກຳລັງໃຈຂ້າງໆ

Posted on January 2, 2011. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


ສາວໝອນກັບເພງ ກຳລັງໃຈຂ້າງໆ

ຂອບໃຈຮູບງາມໆ ຈາກມະຫາຊົນ

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ນາງແບບລາວ ທິດາລັດ ວົງສິລິ

Posted on December 31, 2010. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


ທິດາລັດ ວົງສິລິ (ລູກນ້ຳ)


ລູກນ້ຳ


ລູກນ້ຳ


ລູກນ້ຳ


ລູກນ້ຳ


ລູກນ້ຳ

ຂອບໃຈຮູບຜູ້ສາວງາມໆ ຈາກມະຫາຊົນ

ເລືອດດັງອອກໄໝ່ແລ້ວ

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ນາງແບບປະຕິທິນເບຍລາວ ປີ 2011

Posted on December 25, 2010. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


ນາງແບບປະຕິທິນເບຍລາວ ປີ 2011


ເຮມ່າ ວິໄລສານ


ມະລີສາຄອນ ເໝືອນເທບ


ເພັດສະລາ ດາລາແສງ


ຈັນປະສົງ ສິດທິພັນ


ສັນທະນາ ວົງຄຳຈັນ


ວຽງຄຳ ລໍເບຼຍຢາວ

ມີແຕ່ຜູ້ງາມຽ ເນາະ ເລືອດດັງອອກ

thanks for good data from http://www.sansouk.com

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ນ້ຳຖ້ວມບໍ່ຄຳເຊໂປນ

Posted on October 13, 2010. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


Images show flooding in the area’s largest gold mining Laos Reflected in the Road for Savannakhet. This is an event in August 2552 a similar event is happening there in October now, and may have to send gold out of mines by air. Officials of the mining sector Opn.

Read Full Post | Make a Comment ( 2 so far )

ນາງງາມ Asian ອາເມລິກາມາຢ້ຽມຢາມລາວ

Posted on September 25, 2010. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


Miss Asian America 2009 ເອັມມີ ກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງການຢ້ຽມຢາມລາວ ແລະ ໄດ້ຖືເປັນກຽດ ນາງແບບຂຶ້ນໜ້າປົກໃຫ້ກັບ ເອກະສານມະຫາຊົນ, ເຊີນຊົມຄວາມງາມຂອງລາວ ແລະ ການໃຫ້ສຳພາດຂອງລາວຢູ່ຂ້າງລຸ່ມໄດ້ເລີຍ

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ມາອີກແລ້ວໂສມໜ້ານາງແບບສາວລາວປີ 2010

Posted on August 30, 2010. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


ລາຍລະອຽດ ໂສມໜ້ານາງແບບສາວລາວ ປີ 2010 ທ່ານສາມາດ ອ່ານລາຍລະອຽດ ເຖິງຄວາມ ໜ້າຮັກ ແລະ ຄວາມ ເປັນມາ ຂອງລາວໄດ້ທີ່ ນິຕະຍະສານ ມະຫາຊົນ

thanks http://samakomlao.blogspot.com/

Click Here For Fast Cash!!

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

National Costume of Miss Thailand Universe 2010 for Miss Universe 2010

Posted on August 13, 2010. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


Banner

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Enjoy the buddhist lent at the waterfall in Laos

Posted on August 13, 2010. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


Enjoy The Buddhist lent at the waterfall outside Vientiane with Super model from the Mahason Magazine.

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Old and new traditional Lao costumes on show !

Posted on August 13, 2010. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


ງາມແຕແຕນໍສາວລາວນີ!

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Local Lao football team surprises the world

Posted on August 13, 2010. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , |


GOTHENBERG, Sweden, July 25, 2010 /PRNewswire/ — An Under-18s football team from Laos, one of the poorest countries on Earth, have been awarded a key trophy at the world’s largest youth football tournament.

The Laos football team, who are the first football team in the history of Laos to ever play in any European football tournament, have been awarded the Fair Play Cup, in recognition of their outstanding record for good sportsmanship, and having also reached the Under 18s B semi-finals, following many great victories, including those against teams from the United States (2-1), Brazil (5-0), Sweden (3-0), Hungary (2-0) and Scotland (3-2).

Laos is widely recognised as the most bombed country in the world, following blanket bombing by American forces during the Vietnam War. One in five children dies before the age of 5, many through malnutrition. Thousands more are also killed or injured by the tens of millions of unexploded bombs that remain scattered, undetected but live throughout the Laos countryside.

The Gothia Cup is recognised globally as the World Cup for Under 18s football, and this year involves 1,567 teams from 71 nations, and more than 4,500 games. Dennis Andersson, Chairman of the Gothia Cup presented the team with the award live on national TV at a closing ceremony broadcast from the 25,000-seater Gamla Ullevi stadium.

Gareth Carter, organiser of the trip, said, “We’re delighted to have been able to take this team from the jungles of Laos to the world’s biggest youth football tournament, see them play great football, beating teams that tower above them and who often benefit from infinitely better modern facilities. For them to be honoured in this way before they go back to Laos is fabulous.”

The team’s coach, Manophet Mouidouangdy, whose job was managing munition clearance in Laos, died tragically just before the tournament and the boys saw the tournament as an opportunity to play in his memory, as well as a historic moment for Laos, this being the first time Laos have had a team playing in Europe.

Laos’s official team name is the English Development School (EDS) Laos Football Club, which is based in Phonsavan, in North West Laos. This is the area of Laos most badly affected by the legacy of the Vietnam War. Between the ten years between 1964 and 1973 one B-52 bombload was dropped on the country every eight minutes, 24 hours a day.

Team captain, Xay Savard, aged 18, said, “It has been amazing to come to Europe and we are so very happy to win this award and to show the world how Laos people play football and how good we can play.”

Laos top goal scorer, Thai Yang, also aged 18, said, “I am very happy and very proud of my team and my country. I would like to thank the Swedish people, organisers and sponsors. I am honoured to be here.”

The Laos team had many new experiences on this historic trip. None of the team had ever even flown on an aeroplane before. None of them had ever even seen the sea, but on this trip got to swim in it for the first time. Nor had they ever played on a proper football pitch before as their home pitch is primarily used for cattle grazing.

The team were supported by the local Laos community, who brought them Laos food before and after every match. The football team were unable to eat any local or junk food in Gothenburg, as it made them sick every time. One Laos player commented, “I ate a beefburger for the first time here, and if I did that often I think I would change shape and be very unhealthy.”

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Annita on spotlight !

Posted on July 24, 2010. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


Check out Anita in modern costume on Mahason mag……enjoy !

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

New angel pop up in Laos

Posted on July 24, 2010. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


New model again lands to earth. She is the new model of Mahason magazine the latest issue.

– Lao 100% ner nee Ngam bor?

manyphet.wordpress.com

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ພິທີເຊີນ ພະບາງ ລົງຫົດສົງໃນງານປີໃໝ່ລາວ

Posted on July 22, 2010. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Vote for Miss Ponds 2010 in Laos

Posted on July 17, 2010. Filed under: ບັນເທິງ, ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


Cast your vote for Miss Ponds 2010 in Laos now !

P1

P2

P3

P4

P5

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ສາວຫວຽດນາມມາແຮງຈັດທ໊ອປໂຫວດມິສບິກິນີອິນເຕີຣ໌

Posted on July 16, 2010. Filed under: ບັນເທິງ, ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


ແທງຕຽນ ໃນແຟຊັນຊຸດບິກິນີລ່າສຸດ ກ່ອນໄປຂຶ້ນເວທີລະດັບນາໆຊາດຢູ່ໄຫຫຼຳ ຮູບນີ້ໄດ້ເພິ່ມແຮງບິດຢ່າງໃຫຍ່ ຈົນເຮັດໃຫ້ສາວງາມເຈົ້າຂອງພິກັດແບບບໍ່ທຳມະດາແຊງນຳໜ້າຄະແນນໂຫວດອອນໄລນ໌

ຮູບພາບສ່ວນໜື່ງຂອງສາວງາມເທິງເວທີການປະກວດ Miss Bikini International 2007 ຮອບສຸດທ້າຍ

ງານແຟຊັນອີກຊຸດໜື່ງເມື່ອຕົ້ນປີນີ້ ຕີພິມໃນນິຕະຍະສານແນວຜູ້ຍິງ ສະບັບໜື່ງໃນກຸງຮາໂນ່ຍ

ສາວງາມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດ Miss Bikini International 2009 ຈາກ 72 ປະເທດ ແລະ ດິນແດນທົ່ວໂລກ ມີກຳນົດຈະເດີນທາງເຂົ້າສູ່ງເມືອງຫຼວງຂອງຈີນໃນ ເດືອນ ພຶດສະພາ ນີ້ ເພື່ອຮ່ວມກິດຈະກຳເປັນເວລາ 2 ມື້ ລວມທັງໄປຊົມກຳແພງເມືອງຈີນ ຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝິນ ໂອລິມປິກສະເຕດ້ຽມ ກັບ ພຣະຣາຊວັງຕ້ອງຫ້າມ ອີກດ້ວຍ.
ຈາກນັ້ນສາວງາມທັງ 72 ຄົນ ຈະເດີນທາງໄປເມືອງຊັນຍ່າ (Sanya) ເມືອງທ່ອງທ່ຽວແຄມຫາດໃນ ແຂວງ ໄຫໜານ ຫຼື ທີ່ຮູ້ກັນທົ່ວໄປໃນ ຊື່: ເກາະໄຫຫຼຳ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ການປະກວດ Miss Bikini International 2009 ຈະຈັດຂຶ້ນບ່ອນຕະຫຼອດທັງງາມ.

* ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ mahasan.com / ຄັດຈາກ: manager.co.th ວັນທີ: 20-04-2010

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ຜົນການປະກວດ ມິສເວເນຊູເອລາ 2009 (Miss Univeres 2009)

Posted on July 16, 2010. Filed under: ບັນເທິງ, ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


ສາວງາມຈາກເວເນຊູເອລາ ສະເຕຟາເນຍ ເຟີຣ໌ນັນເດຊ ສ້າງສະຖິຕິຫລັງຄອງມົງກຸດມິສຍູນິເວິຣ໌ສ 2009 ໃນຖານະສາວງາມຈາກ ປະເທດທີ່ໄດ້ຄອງມົງກຸດນາງງາມຈັກກະວານຕິດຕໍ່ກັນ 2 ປີຊ້ອນ, ນາງງາມຈາກປະເທດໄທ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນສຸດທ້າຍ ແຕ່ກໍ່ສາມາດຄວ້າລາງວັນ ນາງງາມຂວັນໃຈສື່ມວນຊົນ ຫຼື ມິສໂຟໂຕຈີນິຄ ມາຄອງ

ສເຕປາເນຍ ເຟີຣ໌ນັນເດຊ (Stephania Fernandez) ມິສຍູນິເວິຣ໌ສ 2009 ສະແດງຄວາມດີໃຈ ເຊິ່ງດາຍານາ ເມນໂດຊາ ສາວງາມປະເທດດຽວກັນ ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງມົງກຸດ ເມື່ອປີທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ໃສ່ສາຍສະພາບໃຫ້

ຜົນການປະກາດຜູ້ເຂົ້າຮອບ 15 ຄົນ

1. ເປີຣ໌ໂຕຣິໂກ
2. ໄອຊ໌ແລນດ໌
3. ອັລເບເນຍ
4. ສາທາລະນະລັດເຊກ
5. ເບລຢຽມ
6. ໂດມິນິກັນ
7. ສະວີເດນ
8. ໂຄໂຊໂວ
9. ອອສເຕຣເລຍ
10. ຝລັ່ງ
11. ສະວິສເຊີຣ໌ແລນດ໌
12. ແອຟຣິກາໃຕ້
13. ສະຫະລັດອາເມລິກາ
14. ໂຄຣເອເຊຍ
15. ເວເນຊູເອລາ

ຜົນການປະກາດຜູ້ເຂົ້າຮອບ 10 ຄົນ

ຜົນການປະກາດລາງວັນນາງງາມມິດຕະພາບ: ປະເທດຈີນ

ຜົນການປະກາດລາງວັນນາງງາມຂວັນໃຈສື່ມວນຊົນ: ຊຸຕິມາ ດຸຣງເດຊ ປະເທດໄທ

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ mahasan.com / ຄັດຈາກ: sanook.com, ວັນທີ 24-8-2009

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ນາງສາວປະຕິທິນ ຊີມັງລາວ 2009

Posted on July 16, 2010. Filed under: ບັນເທິງ, ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


ຮູບພາບ ບັນດານ້ອງນາງສາວ ປະຕິທິນ ຊີມັງລາວ 2009 ທີ່ຜ່ານການຕັດສິນໃນຮອບສຸດທ້າຍ

* ລາງວັນ: ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໃນການເຂົ້າປະກວດ ຄັ້ງນີ້ ເປັນເງິນສົດຄົນລະ 6.000.000 ກີບ, ລາງວັນຂັວນໃຈຊ່າງພາບ 2.000.000 ກີບ

ຄົນລາວ, ສາວຍຸກໃໝ່ຫຼາກຫຼາຍດ້ວຍຄວາມສາມາດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ ມີຄວາມເສຍສະລະ ຮັກແພງສາມັກຄີ ໝູ່ເພື່ອນ ງາມດ້ວຍກິຣິຍາມາລະຍາດ ໂດດເດັ່ນສະຫງ່າລາສີ ສົມເປັນໝໍ່ແໜ່ງຂອງຊາດ ສືບຕໍ່ໄປ…!

* ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ mahasan.com

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ນາງສາວລາວ ປີ 2009 (Miss Lao 2009)

Posted on July 14, 2010. Filed under: ບັນເທິງ, ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


ໂຄງການນາງສາວລາວ ແມ່ນ ໂຄງການທີ່ສືບເນື່ອງມາຈາກໂຄງການນາງສາວອາພອນລາວ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ປີ 2006-2008 ໂດຍສູນກາງ ສະຫະ ພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ບໍລິສັດເຄແອນຊີ ຈຳກັດ ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີຈາກມວນຊົນ ສາມາດໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ສົ່ງເສີມການອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳການນຸ່ງຖືຂອງແມ່ຍິງລາວທົ່ວປະເທດ ແຕ່ມັນກໍພຽງເປັນຕົວແທນດ້ານການນຸ່ງຖືເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາດ ເປັນຕົວແທນຢ່າງຮອບດ້ານແກ່ຍິງສາວລາວທົ່ວປະເທດໄດ້ ສະນັ້ນ ຄະນະກຳມະການຈັດງານຈຶ່ງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປ່ຽນຊື່ຈາກ “ນາງສາວອາພອນລາວ” ມາເປັນ “ນາງສາວລາວ” ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບສະພາບການໃນໄລຍະໃໝ່ ແຕ່ຮູບແບບການນຸ່ງຖື ການຈັດງານ ອີງໃສ່ຮູບການເກົ່າແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳຈາກທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ມອບໃຫ້ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ເປັນເຈົ້າການ. ການຄັດເລືອກນາງສາວລາວ ປີ 2009 ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນມາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 14 ກັນຍາ ຈາກທົ່ວປະເທດຄັດເຫລືອພຽງ 24 ນ້ອງນາງສາວ. ແລະ ຄໍ່າຄືນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2009 ໄດ້ຈັດງານປະກວດຮອບຊີງຊະນະເລີດຂຶ້ນທີ່ ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລສ ແລະ ຜົນການປະກວດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ນາງສາວລາວປະຈຳປີ 2009, ນາງສາວຜິວໃສ ສຸຂະພາບດີ ແລະ ຂວັນໃຈຊາງພາບ (ຄວບ 3 ຕຳແໜ່ງ)

M01 ນາງ ໄພລິນດາ ພິລາວັນ

M03 ນ. ວົງພະຈັນ ວົງວິໄລສັກ ອາຍຸ 21 ປີ ສັດສ່ວນ 32 27 36 ຕຳແໜ່ງ ຮອງອັນດັບ 1 ແລະ ຂວັນໃຈມິດຕະພາບ

M12 ນ. ສຸພາພອນ ອິນທະວົງ ອາຍຸ 19 ປີ ສັດສ່ວນ 34 24 37 ຕຳແໜ່ງ ຮອງອັນດັບ 3 (ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ)

M03 ນ. ວົງພະຈັນ ວົງວິໄລສັກ

M04 ນ. ນິພາພອນ ພົມມະຈັນ

M17 ນ. ຈັນປະສົງ ສິດທິພັນ

M12 ນ. ສຸພາພອນ ອິນທະວົງ

ປະທານຈັດງານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ

ນາງສາວລາວ 2009 ແລະ ຮອງອັນດັບ 1-2-3

ບິດາ ແລະ ມານດາ ນາງສາວລາວ

ບັນດາຄະນະກຳມະການຕັດສິນ

1. ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຊະນະເລີດນາງສາວລາວປະຈຳປີ 2009 ໄດ້ຮັບເງິດສົດ 50 ລ້ານກີບ ລົດເກງຍີ່ຫໍ້ BYD ມູນຄ່າ 85 ລ້ານກີບ ຊຸດຄຳໜັກ 3 ບາດ ພ້ອມມົງກຸດ ສາຍສະພາຍ ແລະ ດອກໄມ້ກຽດຕິຍົດ
2. ຮອງອັນດັບ 1 ໄດ້ຮັບລາງວັນລວມ 20 ລ້ານກີບ ພ້ອມສາຍສະພາຍ ແລະ ດອກໄມ້ກຽດຕິຍົດ
3. ຮອງອັນດັບ 2 ໄດ້ຮັບລາງວັນລວມ 15 ລ້ານກີບ ພ້ອມສາຍສະພາຍ ແລະ ດອກໄມ້ກຽດຕິຍົດ
4. ຮອງອັນດັບ 3 ມີ 2 ລາງວັນ ໄດ້ຮັບລາງວັນລວມລາງວັນລະ 10 ລ້ານກີບ ພ້ອມສາຍສະພາຍ ແລະ ດອກໄມ້ກຽດຕິຍົດ
5. ນອກນັ້ນຍັງມີລາງວັນຂວັນໃຈປະຊາຊົນ, ລາງວັນຂວັນໃຈຊ່າງພາບ, ລາງວັນຂວັນໃຈມິດຕະພາບ, ລາງວັນຜິວໃສສຸຂະພາບດີ ລາງວັນລະ 5 ລ້ານກີບ
6. ສຳລັບຜູ້ຕົກຮອບກໍຈະໄດ້ຮັບເງິນສົດ 3 ລ້ານກີບ

ງານປະກວດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ, ທ່ານ ບົວເງິນ ຊາພູວົງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ປະທານຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການປະກວດນາງສາວລາວ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດຫ້າງຮ້ານທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ນັກສື່ມວນຊົນທຸກຂະແໜງ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

* ພາບ 24 ນ້ອງນາງສາວ ທີ່ຜ່ານຮອບຄັດເລືອກຈາກທົ່ວປະເທດ

This slideshow requires JavaScript.

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ http://www.mahasan.com

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມສີມືແຮງງານ

Posted on July 7, 2010. Filed under: ສັງລວມພາບ | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |


Apprentice training workshop

– ນີ້ແມ່ນນອາຄານສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຮອງຮັບ ນັກຮຽນ ແລະ ບັນດາ ປະາຊົນ ທ້ອງຖິນ ໃນການຝຶກ ດານສີມື ໃນອາຊີບຕ່າງໆ ໂດຍອາຈານ ຈາກຕ່າງປະເທດ ເມື່ອຈົບຈະໄດ້ຮັບປະກາດສະນິຍະບັດ ຊັ້ນສູງ ແລະ ບໍ່ຄຳເຊໂປນແຫ່ງນີ້ຈະເປັນບ່ອນຮອງຮັບ ບັນດາແຮງງານເຫລົ່ານີ້.

ສູນຝຶກສີມືແຮງງານ

ສູນຝຶກສີມືແຮງງານ

ສູນຝຶກສີມືແຮງງານ

ສູນຝຶກສີມືແຮງງານ

ສູນຝຶກສີມືແຮງງານ

ສູນຝຶກສີມືແຮງງານ

ສູນຝຶກສີມືແຮງງານ

ສູນຝຶກສີມືແຮງງານ

ສູນຝຶກສີມືແຮງງານ

ສູນຝຶກສີມືແຮງງານ

ກັບສູ່ໜ້າເດີມ

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

« Previous Entries

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: