​ຫຸ້​ນ FOREX

ສຸດຍອດ Forex Indicator “Fisher” ບອກຈຸກກັບເທນຊ່ວຍໃຫ້ຂຽວ ແລະ ແດງ 100% for MT4

Posted on January 5, 2014. Filed under: ​ຫຸ້​ນ FOREX |


ຈາກການຝຶກຝົນເປັນເວລານານ ດ້ານເທັກນິກ ເຄັດລັບຕ່າງໆ ເພື່ອໃຊ້ການການ ຕໍ່ສູ້ ກັບ ເຈົ້າ ພໍ່ມັງກອນ Forex ທີ່ເຝົ້າຂຸມສັບ ສີຂຽວ ອັນຫຍິ່ງໃຫຍ່ ບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະ ຕໍ່ສູ້ກັບ ມັງກອນດັ່ງກ່າວ ເພາະ ຂ້າພະເຈົ້າມີ ອາວຸດຄື “Fisher Indicator” ທີມີ ຄຸນສົມບັດບອກ ເທຣນ  “Trend” ຂອງຫຸ້ນຕົວທີ່ເຮົາສົນໃຈໂດຍຖ້າ  Trend Up ແທ່ງກຼາບແທງຂຶ້ນ ເປັນສີຂຽວ ແລະ ຖ້າເປັນ Trend Down ແທ່ງກາບແທງລົງ ຈະ ເປັນສີແດ່ງຈຳກັນງ່າຍໆ.

ຕໍ່ໄປເປັນການສາທິດ ວິທີການໃຊ້ “Fisher Indicator” ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຂຽວກັນທຸກໆຄັ້ງທີ່ເຂົ້າ ເທຼດ Trad ແຕ່ການ ຈະໃຊ້ພຽງ “Fisher Indicator” ເປັນອາວຸດຢ່າງດຽວເຫັນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຜົນ ຈິ່ງຕ້ອງໃຊ້ ດາບ ແລະ ເກາະກັນແທງ ອີກ ສອງ ຊະນິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ໂຟສີແດງ ທີ່ຮ້ອນແຮງ ຈາກ ເຈົ້າພໍ່ມັງກອນ Forex ດາບ ແລະ ເກາະ ທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ແກ່ Stochastic (Stoch) ແລະ Commodity Channel Index (CCI) Indicator ສອງຕົວນີ້ ສຳຄັນຄືກັນ ໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນການຫຖືກ ຫຼອກ ຫຼື ການຕັ້ງຈຸດ TP ສູງເກີນໄປ

ເອົາລະ ເຮົາມາເລີ້ມກັນດີກ່ວາ, ກ່ອນອື່ນຕ້ອງ ດາວໂຫຼດ Fisher Indicator ກັນກ່ອນ ທີ່ນີ້ ຈາກນັ້ນ ນຳໄຟຼລ ທີ່ໂຫຼດມາ ໄປໃສ່ໄວ້ທີ່ Folder: …\experts\indicators ແລ້ວ ເປີດ ໂປຼແກຼມ  MT4 ເປີດໜ້າ ກຼາບຂອງຄູ່ເງິນ ທີ່ທ່ານຈະຫຼິ້ນ ແລ້ວ ເປີດ Indicator ທັງສາມຕົວ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ບອກໄວ້ ຄື: Fisher, Stoch ແລະ CCI

ສຳລັບ Stoch ໃຊ້ຕັ້ງຄ່າຕາມນີ້  %K period: 6, MA method: Simple ໃສ່ເສັ້ນ Level 50 ລົງໄປນອກນັ້ນ ຄືເກົ່າໝົດ
ສຳລັບ CCI ໃຫ້ຕັ້ງຄ່າຕາມນີ້  Period: 20, Apply to: Typical Price (HLC/3) ໃສ່ເສັ້ນ Level 75 ແລະ 75 ລົງໄປ

ສຳລັບ Fisher ບໍ່ຕ້ອງປັບຫຍັງ, ໃຊ້ໄດ້ເລີຍ

ຈົ່ງເບິ່ງຕົວຢ່າງຈາກພາບລຸ່ມນີ້:

1111

ຈະເທຼດໃຫ້ໄດ້ ກໍ່າໄລດ້ວບ Indicator Fisher ຕ້ອງ ເຮັດຕາມສູດ ນີ້ ເຖິງຈະປອດໄພ, ການເທຼດດ້ວຍວິທີນີ້ ເປັນການຫາຈຸດກັບຕົວຂອງເທຣນ ບໍ່ແມ່ນເທຼນ ຕາມນໍ້າ ຈະເຮັດໃຫ້ຫາເປົ້າໝາຍບໍ່ເຈີ ຖ້າ ຕົກລົດກໍ່ຂໍໃຫ້ໃຈເຢັນໆ ລໍລົດຄັນໃໝ່ມາ ຢ່າ ໃຈ ຮ້ອນ ແລ່ນນຳລົດ.

ຈະເປີດ Long Position ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ

1. ກຼາບແທ່ງຫຼ້າສຸດຂອງ Fisher ເປັນສີຂຽວແລ້ວເທົ່ານັ້ນ

2. ເສັ້ນ CCI ນ້ອຍກ່ວາ 75

3. ເສັ້ນຫຼັກ ຂອງ Stoch (ເສັ້ນສີຂຽວ) ຕ້ອງນ້ອຍກ່ວາ 50 ຖ້າເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ ຄົບຖ້ວນ ກໍ່ Long ໄດ້ເລີຍ ບໍ່ມີບັນຫາ

ຈະເປີດ Short Position ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ

1. ກຼາບແທ່ງຫຼ້າສຸດຂອງ Fisher ເປັນສີແດງແລ້ວເທົ່ານັ້ນ

2. ເສັ້ນ CCI ຫຼາຍກ່ວາ 75

3. ເສັ້ນ ຫຼັກຂອງ Stoch (ເສັ້ນສີ ຂຽວ) ຕ້ອງໃຫຍ່ກ່ວາ 50 ຖ້າເຂົ້າເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ  Short ໄດ້ເລີຍ ບໍ່ມີບັນຫາ

ເທຼດຕາມເງື່ອນໄຂ ບໍ່ເຂົ້າໃຈໃຫ້ເບິ່ງຮູບ, ສູດນີ້ ໃຊ້ໄດ້ຜົນດີ ກັບທຸກຄ່າເງິນ ແລະ ຫຼິ້ນສັ້ນໆ ເບິ່ງສະເພາະ time fame  15M 30M ແລະ 1H ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍເບິ່ງ 1H ເປັນຫຼັກ ແລ້ວ ເຝົ້າຄອຍເບິ່ງສັນຍານ ຈາກ 15M ຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆ ທ່ານສາມາດໃຊ້  Fibonacci ຮ່ວມເພື່ອຫາຈຸດ TP ໄດ້ດ້ວຍ ໂດຍ ສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ມັກຫຼິ້ນ GBP/JPY ຖ້າເຂົ້າເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ ແລ້ວ ລະກໍ່ 50 ຈຸດ ເປັນຢ່າງຕໍ່າ ແຕ່ຕ້ອງເບິ່ງອົງປະກອບອື່ນໆ ເຊັ້ນ: ຂ່າວ ດ້ວຍ ແຕ່ຈາກປະສົບການທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເທຼດມາ ຕາມເງື່ອນໄຂນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ເຄີຍ ປິດ ຕິດລົບເລີຍ ຈັກຄັ້ງດຽວ ເວັ້ນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ຄວາມໃຈຮ້ອນ, ຜີດວິໄນ ເຂົ້າໃນຊ່ວງ ທີ່ເງື່ອນໄຂຍັງບໍ່ຄົບ ນັ້ນແຫຼະ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕິດລົບ ແລ້ວຢ່າລືມຕັ້ງ stop loss ໄວ້ດ້ວຍລະ.

ການເທຼດ ຕ້ອງໃຈເຢັນ ຕ້ອງມີ ວິໄນໃນ ບໍ່ໂລກ ສຳຄັນໃຈຕ້ອງໝັ້ນຄົງ ຢ່າງຫຼົງໄປເພາະ ຄຳເວົ້າບາງຄຳ ເວົ້າ, ຖ້າມັນເຂົ້າເງື່ອນໄຂແລ້ວ ບໍ່ນານ ມັນຈະເຖິງ  TP ຂອງເຮົາແນ່ນອນ ເຖິງແມ້ວ່າ ຈະມີການ ທົດສອບຈິດໃຈ ເຮັດໃຫ້ແດງເປັນ ພັກໆ ແຕ່ອາດເປັນ ເພາະແຮງຂ່າວ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ເພາະ ຄົນບາງກຸ່ມ ທີ່ພະຍາຍາມ ຈະປັ້ນຫຸ້ນ ແຕ່ສຸດ ທ້າຍ ແລ້ວມັນ ກໍ່ຈະເປັນ ໄປຕາມເງື່ອນໄຂ ແນ່ນອນ.

ບົດຄວາມດີໆຈາກ: llsyscata

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ສະມາດໂຟນສາມາດເປີດບັນຊີທົດລອງ ເພື່ອຫຼິ້ນຫຸ້ນຈິງໄດ້

Posted on December 27, 2013. Filed under: ​ຫຸ້​ນ FOREX |


mobiletablet

ໃຊ້ມືຖືໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ໃນການຮຽນຮູ້ການຫຼິນ ຫຸ້ນ ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນ ບັນດາ ມືຖືປະເພດ ສະມາດໂຟນ ສາມາດ ໃຊ້ຫຼິ້ນຫຸ້ນໄດ້ ແລ້ວ ເຊິ່ງລວມມີ່ ຫຼິ້ນ ແບບເປີດບັນຊີ ທົດລອງ ແລະ ບັນຊີຈິງ ເຊິ່ງທ່ານ ສາມາດ ປະຕິບັດ ຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຄິກເພື່ອອ່ານຕໍ່

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

ໃຊ້​ບັດ ວິ​ຊາ ດີ​ບິດ ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ການ​ຄ້າ ສັ່ງ​ສິນ​ຄ້າ ອອນລາຍ ໄດ​້

Posted on November 3, 2013. Filed under: ​ຫຸ້​ນ FOREX, ຄວາມຮູ້ເລື່ອງ IT, ທຸ​ລະ​ກິດ, ສາລະໜ້າຮູ້ |


ສະ​ບາຍ​ດີ​ເພື່ອ​ນໆ

ມີ​ຂ່າວ​ດີ​ມາ​ຝາກ ແຕ່ຫຼາຍ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຮູ້ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ກັນ​ແລ້ວ ແຕ່​ມັນ​ເປັນ​ຂ່າວ​ໃໝ່​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ເຊິ່ງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເລີ້ມ​ໃຊ້​ມາ​ໄດ້ 3ປີ ແລວ ນັ້ນ​ກໍ່​ຄື ບັດ ວິ​ຊາ ດີ​ບິດ ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ ການ​ຄ້າ ແລະ ຜ່ານ​ມາ​ສາມ​ເດືອນ​ແລ້ວ ສຳ​ລັບ ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ບັນ​ຊີ ທາງ ອອນ​ລາຍ ຂອງ BCEL ONE ເຊິ່​ງ​ພວກ​ມັນ​ມີ​ຄ​ວາມ​ສະ​ດວກ​ດັ່ງ​ນີ້:

1. ບັດ​ວິ​ຊາເດ​ບິດ:

– ທ່ານ​ສາມາດຊໍາລະ​ສະ​ສາງ ​ໂດ​ຍບັດ VISA ທຄຕລ ​ແທນ​ເງິນ​ສົດ ​ແລະ ​​ແຊັ​ກ ຢ່າງ​ສະດວກ​   ສະບາຍ ​ແລະ ປອດ​ໄພ ​ໃນ​ການ​ຊື້​ສິນຄ້າ ​ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄປ​ສະຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆ​ທົວ​ໂລກ ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈໍາ​ເປັນ​ ຕ້ອງ​ຖື​ເງິນສົດ​ເປັນ​ຈໍານວນ​ຫຼາຍ.

– ສາມາດຊື້​ສິນຄ້າ ຫຼື ຊໍາລະ​ຄ່າ​ບໍລິການ ຜ່ານ Internet ໄດ້.

– ສາມາດ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ຊໍາລະ​ສະ​ສາງ ຕາມ​ຫ້າງ​ຮ້ານ ​ແລະ ຈຸດ​ບໍລິການຕ່າງໆ ຜ່ານ​ເຄື່ອງ EDC/POS  ໄດ້​ທົ່ວ​ໂລກ ທີ່​ມີເຄື່ອງ ໝາຍ VISA.

– ສາມາດ​ໃຊ້ບໍລິການຕູ້ ATM ໄດ້ທຸກຈຸດທົ່ວ​ໂລກ ທີ່​ມີ​ເຄື່ອງໝາຍ VISA ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.

– ສາມາດ​ໃຊ້​ບໍລິການຊໍາລະ​ສະ​ສາງ​ຜ່ານ​ເຄື່ອງ​ຮູດ​ບັດ EDC/POS ທຄຕລ ​ແລະ ຖອນ​ເງິນສົດ​ຈາກຕູ້   ATM ທຄຕລ ​ໂດຍ​ບໍ​ເສຍ​ຄ່າ​ບໍລິການ​ໃດໆ.

bcel_visa_Debit

2.    BCEL ONE:  ທ່ານ​ສາ​ມາດດ​ຳ​ເນີນ​ການ​ຕ່າງ​ໆ​ຜ່ານ​ທາງອິນ​ເຕີ​ແນດ ຫຼື ທາງ​ມື​ຖື​ຂອງ​ທ່ານເຊັ່ນ

       ເບິ່ງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ບັນ​ຊີ

       ຈ່າຍ​ຄ່າ​ໄຟ​ຟ້າ

       ຈ່າຍ​ຄ່າ​ນຳ​ປະ​ປາ

       ຈ່າຍ​ຄ່າ​ໂທ​ລະ​ສັບ

       ບໍ​ລິ​ການ​ໂອນ​ເງິນ

BPay

ການ​ສະ​ໝັກ​ກໍ່​ງ່າຍ​ນ້ອຍ​ດຽວ ແລະ ບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ​ຫ​ຍັງ​ຈັກ​ກີ​ບ ພຽງ​ແຕ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ສູນ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ BCEL ແລະ​ ບອກ​ຄ​ວາມ​ຕ້ອງ​ການ ນັ່ງ​ຖ້າ​ພຽງ 5 ນາ​ທີກໍ່​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ,

​ນອກ​ນີ້​ເຮົາ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ເປີດ​ບັນ​ຊີ ຕ​ະ​ກູນ​ເງິນ ກີ​ບ ບາດ ດອນ​ລາ ໂດຍ​ໃຊ້​ບັດ ATM ໃບ​ດຽວ ສະ​ດ​ວກ​ສະ​ບາຍ​ແທ້ໆ “ບໍ່​ສະ​ບາຍກໍ່​ຕອນ ເງິນໝົດ​ນີ້ ແລະ 555”

            ຂໍ​ບອກ​ອີກ​ຢ່າງ ເປີດບ​ັນ​ຊີ​ເງິນ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ: ເງິນ​ບາດ 500ບາດ, ເງິນດອນ​ລາ 100$

ຮູ້​ຊີ້​ແລ້ວກໍ່​ໄປ​ເປີດ​ໄດ້​ເລີຍ​ເນີ

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: