Vongmany Recycle

ຂິດ​ເຖິງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂິດ​ເຖິງ​ວົງ​ມະ​ນີ

ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ ວັນ​ທີ່ 2-10-2012 ມີ​ເປົ້​າ​ໝາຍ​ເພື່ອ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ການ ສ້າງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຄອບ​ຄົວ ກໍ່​ຄື​ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ໃກ້​ເຂັ້ມ​ແຂງ ບົນ​ພື້ນ​ຖານ ການ​ຮັກ​ສາສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ເປັນ​ຕົວ​ຜັກ​ດັນ ໂດຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ພາຍ​ໃຕ້​ລະ​ບຽບ ແລະ ກົດ​ໝາຍ​ບ້ານ​ເມືອງ

>>>   ໃບ​ອາ​ນຸ​ຍາດ

trainingTrade cetificate  Enve cert

>>>  ສະ​ຖານ​ທີ່ຕັ້ງ / ປ້າຍ

45/4 ​ບ້ານ ຜາ​ໂອ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ໂທ: 030 5727 696, Tel/wapp 020 22157888, Email: vongmany_recycle@hotmail.com

150220131409 160420131724 Untitled6

>>>   ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຄື່ອງມື

ຈາກ​ທີ່​ເລີ້ມ​ຕົ້​ນ​ອຸ​ປະ​ກອນກໍ່​​ໄດ້​ຄ່ອຍ​ທະ​ຍອຍ​ນຳ​ເຂົ້າ ອີງ​ຕາມ​ການ​ຂະ​ຫ​ຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ຕະຫຼາດ ເຊິ່ງ​ປັດ​ຈະ​ບັນ​ອຸ​ປະ​ກັນ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ: ລົດ​ຂົນ​ສົ່ງ, ເຄື່ອງ​ອັດ, ເຄື່ອງ​ບົດ

20140202_135533 20140512_144020 Juck Us

promotion

activity

ລາ​ຄາ​ເກັບ​ຊື້ ໜ້າ​ຮ້ານ

ໃບລາຄາຮັບຊື້ -ເມືອງ​ນ້ຳ​ບາກ 1

 ການ​ຂັດ​ແຍກ​ເສດ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ລີ່​ໄຊ່​ເຄິ່ນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ

1.  ການແຍກເສດຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່​ມີ​ລາຄາ​ສູງ

2.  ການແຍກເສດຂີ້ເຫຍື້ອ ​ເສດ​​ເຫຼັກ

3.  ການແຍກເສດຂີ້ເຫຍື້ອ ​ເສດ​​ເຈ້ຍ

4.  ການແຍກເສດຂີ້ເຫຍື້ອ ​ເສດ​​ປຼາດສະຕິກ

ຖ້າ​ໃຜ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຮຽນ​ຮູ້​ ທຸ​ລະ​ກິດ ​ດ້ານ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ ສອນ ແລະ ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຂໍ້​ມູນ FREE

ໂທ: 030 5727 696, Tel/wapp 020 22157888, Vongmany_recycle@hotmail.com

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: